Search
Kontakt

Webinar - Novosti u Revitu 2025 (arhitektura i koordinacija)

Datum: 29.05.2024.

Početak: 14:00

Trajanje: 30 min

Za prijavu na webinar, molimo ispunite predviđena polja ispod.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST