Search
USLUGE

BUILDING INFORMATION MODELING

Building Information Modeling

BIM  (eng. Building Information Modeling) predstavlja izgradnju digitalnog integriranog modela (informacija) postojeće ili buduće građevine. Kratica BIM može imati nekoliko značenja:

 • Building Information Model
 • Building Information Modeling
 • Building Information Management

Kad govorimo o BIM-u govorimo o kontekstu pristupa koji kao cilj ima objediniti sve struke i životne faze građevinskog projekta. BIM pristup može se prikazati u dva smjera: kao tehnologija i kao metodologija. BIM kao ‘tehnologija’ predstavlja digitalnu reprezentaciju fizičkih i funkcijskih karakteristika građevine čija je osnova 3D model potkovan raznim informacijama kao npr. geodetske koordinate, količine materijala i elemenata, svojstva elementa (toplinska provodljivost, masa, čvrstoća…), detalji elemenata, cijene, tehničke specifikacije opreme i mnoge druge informacije potrebne za izradu projektne dokumentacije i izgradnju samog objekta.  BIM kao ’metodologija´ omogućuje suradnju različitih sudionika u različitim fazama životnog vijeka građevine

Više

U siječnju 2014. europski arhitekti i ostali inženjeri AEC sektora (Architectural, Engineering and Construction) podržali su prijedlog Europskog parlamenta za modernizacijom europskog postupka javne nabave usvajajući nove principe rada kako bi se povećala konkurentnost.

Direktiva pod nazivom „Direktiva Europske unije o javnoj nabavi“, tj. „European Union Public Procurement Directive“ (EUPPD) propagira, precizira i nalaže korištenje BIM rješenja u svim članicama EU. Konkretnije, svi projekti proizišli iz javnih natječaja od 2016. trebali bi biti projektirani isključivo u okvirima BIM tehnologije.

Ova uredba donosi se s ciljem da svi građevinski projekti od javnog interesa budu transparentniji i dostupniji većem broju firmi koje imaju znanja i brzo prihvaćaju nove tehnologije. Konkretnije rečeno, BIM zahtjeva digitalizaciju sveukupne dokumentacije projektirane u 3D, 4D i 5D. Na ovaj način postavljeni projekti investitorima, projektantima i izvođačima omogućavaju uštedu kroz cijeli životni vijek neke građevine.

U razvijenijim sredinama privatni investitori, zbog mnogostrukih prednosti, već duže vrijeme zahtijevaju BIM kao temelj svojih investicijskih projekata. Sličan scenarij zadnjih nekoliko godina događa se i na našim područjima. Građevinska industrija sve više usvaja BIM tehnologiju jer raste svijest o prednostima BIM-a.

Nekoliko ključnih BIM pojmova

BIM elementi (eng. BIM Objects)

BIM elementi ili BIM objekti osnovni su i gradbeni dio BIM modela te kao takvi pružaju geometrijsku prezentaciju elemenata projekta. Uz svoj vizual daju uvid u veliki broj povezanih informacija ključnih za razrade i analize projekta kroz njegove faze životnog vijeka. BIM elementi moraju imati mogućnost unosa i dodatnih informacija, odnosno mogućnost dodatnog vizualnog  i informacijskog obogaćivanja.

Poznati internacionalni standardi opisuju koje su to glavne karakteristike koje jedan BIM element mora sadržavati u sebi. Konkretno, ISO standard 16757 definira minimalan sadržaj BIM elementa sa:

 • 3D geometrijom
 • 2D detaljima (simboli)
 • Zahtjevima za manipulativni prostor
 • Materijalima i ostalim parametrima (informacije i tehnički podaci)
 • Logičkim spojevima

Na tržištu već neko vrijeme postoji trend kod proizvođača u izradi BIM elementa svojih proizvoda, te je na njihovim web stranicama moguće pronaći kataloge i BIM elemente proizvoda, čime se olakšava rad projektantima u odabiru, modeliranju, postavljanju i analizi elemenata projekta.

Također, postoje i nezavisne stranice  s kojih je moguće preuzeti BIM elemente raznolikog sadržaja.

Popis najpoznatijih web stranica za preuzimanje BIM elemenata, s fokusom na elemente koji su Revit formata pronađite u Intelika blogu na sljedećem linku: BLOG  

BIM softver ili aplikacija

BIM softver alat je koji podržava BIM pristup, odnosno procese i koristi koji proizlaze njegovom implementacijom. Osnovne karakteristike ovog alata su mogućnost predstavljanja fizičkih i funkcionalnih svojstava postojeće ili buduće građevine uz podršku izrade i razvoja bogate baze podataka.  S obzirom da je riječ o alat koji podržava BIM pristup, važno je da omogućuje koordinirani pregled svih tehničkih sklopova projekta i u 2D i u 3D smislu te pregled objekta u predviđenom projektnom kontekstu.

Poznate institucije i organizacije koje rade na promociji i standardizaciji BIM pristupa ističu nekoliko važnih faktora prilikom odabira BIM softvera:

 • Pristupačnost
 • Primjenjivost kroz različite životne faze građevine
 • Prostornost (3D)
 • Napredne postavke uvoza i izvoza dokumenata/modela korištenjem protokola i
 • Formata za razmjenu informacija poput IFC-a
 • Udaljavanje od desktop-aplikacija prema Internet-based aplikacijama
 • Postavke i alati koji podržavaju prikaz i izradu složenih izgleda i detalja.

Jedna od poznatijih takvih institucija je i buildingSmart  koja paralelno provodi i certifikaciju BIM softvera.  Popis certificiranih BIM alata pronaći ćete na njihovoj web stranici: http://buildingsmart.org/compliance/certified-software/

Intelika d.o.o. u svom radu promiče upotrebu trenutno na tržištu najrazvijenije i najpopularnije  BIM aplikacija za projektiranje u visokogradnji –  Autodesk Revit. Revit je često biran alat kod investitora jer svojim funkcijama omogućuje izradu više struka unutar istog sučelja te na taj način osigurava kvalitetnu kolaboraciju i koordinaciju projektnih disciplina. Iako je riječ o jednom kompletnom i multidisciplinarnom alatu, njegove radne procese možemo podijeliti na: Revit Architecture (Revit za arhitektonsko projektiranje), Revit Structure (Revit za projektiranje konstrukcija) Revit MEP (Revit za projektiranja sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, vode i odvodnje, sprinklera, elektroinstalacija i svjetlotehnike)

Detaljan portfelj BIM aplikacija koje su u ponudi pogledajte na: PROZIVODI

BIM projekt

BIM projekt je zapravo klasičan građevinski projekt, ali projekt na kojem je primijenjen BIM pristup, BIM projekt od samog početka ima jasno definirane BIM ciljeve i zahtjeve te iste iskomunicrane sa svim dionicima projekta. Veliku pozornost daje suradnji i razmjeni podataka, kao i ažurnosti i dostupnosti istih u svim fazama projekta. Implementacijom BIM-a na projektu uvode se nove procedure, najčešće opisane u sklopu dokumenta BIM Plana Izvršenja –BEP  (Primjer BEP-a pogledajte na našem BLOGU). Također, tijekom BIM projekta javljaju se i nove uloge i odgovornosti – poput BIM menadžera, BIM koordinatora, BIM inženjera i sl., koji u svom radu koriste BIM softvere. BIM projekt ima kao cilj u svakoj životnoj fazi osigurati svježe i točne informacije koje potpomažu razvoju aktualne faze i priprema su za sljedeće. BIM projekte karakterizira veća transparentnost, smanjeni gubitak vremena, troškova i rada, dodatne analize za povećanje učinkovitosti i podršku u donošenju odluka. BIM projekt zahtjeva discipliniranost, softversku potkovanosti i dobro vodstvo.

 

 

20 ključnih BIM pojmova pogledajte na Intelika BLOGU

Intelika BIM usluge

Intelika d.o.o. od 2009.godine provodi BIM implementaciju u projektantskim i izvođačkim uredima i institucijama, te aktivno sudjeluje na BIM projektima kao konzultant, menadžer i koordinator. Inženjerski tim Intelika obučeni su profesionalci  u razumijevanju BIM potreba, procesa i zahtjeva investitora, te izradi BIM modela svih građevinskih disciplina . Na temelju dugogodišnjeg iskustva Intelika d.o.o. u svojem portfelju nudi sljedeće BIM profesionalne usluge:

BIM MODELIRANJE            →

BIM KOORDINACIJA           →

BIM MENADŽMENT            →

BIM IMPLEMENTACIJA      →

BIM REVIZIJA                     →

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST