Search
Blog single

TIPS & TRICK S OGRADAMA U REVIT-u POZICIONIRANJE OGRADE NA RAZLIČITE DOMAĆINE


Ograde u Revitu su jedan od jedinstvenih elemenata zahvaljujući mogućnosti postavljanja na domaćina odabirom opcije „Pick New Host“ (Slika 1). Domaćin ograde može biti već standardno stubište, rampa ili ploča, no također se može dodijeliti zidu ili terenu. U svim slučajevima Revit odlično odrađuje posao, te ograda dosljedno prati i prilagođava svoje elemente odabranom domaćinu, koliko god kompleksan bio.

Slika 1: Odabir opcije „Pick New Host“

Opciju za odabir domaćina je moguće odabrati prilikom kreiranja ograde ili naknadno klikom na ogradu, te odabirom opcije u „Modify“ kartici pod „Tools“.

Kada je riječ o zidovima sa promjenjivom visinom ili pločama sa nagibima, ograde možemo koristiti za njihovu stvarnu namjenu (Slika 2) ili ih se može kreativno iskoristiti za prikaz drugi elemenata, poput prikaza cestovne linije na kružnim rampama (Slika 3). Za takve jednostavne slučajeve poput prikaza cestovne linije, ogradu možemo shvatiti kao običan “Sweep” koji s lakoćom postavljamo na domaćine kompleksnog izgleda.

Za prikaz ograde kao „Sweepa“ potrebno je prvo kreirati željeni profil ograde kao zasebnu 2D familiju, te ga učitati u projekt (Slika 4). U postavkama tipa ograde „balustere“ zadamo kao „None“ ukoliko nisu potrebni, te se za „Rail structure“ odabere prethodno kreiran profil.

Slika 4. Koraci za izradu ograde kao „Sweep-a“

Jednaku logiku možemo iskoristiti za druge elemente, poput izrade cokla ili holkera uz zidove, te u kombinaciji sa topografskom podlogom za izradu potpornih zidova, zaštitne oplate iskopa, prikaz hidrantske mreže, rubnjaka, pješačke staze itd.

Kod topografije se posebno ističe alat ograde u odnosu na sve druge solucije za izradu popratnih elemenata jer omogućuje najbržu izradu sa svojom mogućnošću praćenja terena. Recimo za izradu potpornog zida konstantne visine, nakon izrade željenog tipa ograde, potrebno je samo povući liniju željenom trasom topografije i odabrati teren za domaćina (Slika 5). U postavkama tipa ograde, odabirom opcije „Weld“ pod „Rail Connections“ se dobiva još bolji prikaz spojeva.

Slika 5. Prikaz ograde dodane na topografiju

Korištenjem alata „Building Pad“ i ograde se može dati detaljniji prikaz zaštitne oplate od urušavanja iskopa (Slika 6).

Slika 6. Zaštitna oplata iskopa

Kao i sa drugim alatima unutar Revita, ograda može poslužiti za prikaz puno više elemenata od same ograde. Jedino ograničenje je nemogućnost promjene visine po dužini. No ukoliko je potrebno dodati oblik konstantne visine pa ravnim, kosim ili kompleksnim površinama, ograda nudi najbrže i najjednostavnije rješenje.

Zato se svakako isplati upoznati sa ovim alatom, iako je jedan od kompleksnijih unutar Revita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST