Search
Blog single

Revit – Stvaranje terena (topography) iz .dwg podloge


 

U Revit-u teren možemo napraviti na nekoliko načina:
1. Ručnim postavljanjem točaka za izradu terena;
2. Automatski iz importirane .dwg podloge ako sadrži 3D elemente konture;
3. Automatski iz .csv datoteke.
Ovdje ćemo detaljnije opisati druga dva postupka.
Za početak postupak stvaranja terena iz importirane .dwg podloge, tj. iz geodetskog snimka terena koji smo dobili od geodeta. Za stvaranje terena potrebno je da slojnice ucrtane u .dwg podlozi imaju definiranu visinu i zato da bi ovaj alat ispravno radio moramo prvo provjeriti .dwg podlogu koju želimo importirati. Preporuka je za početak napraviti kopiju geodetske podloge, te potom otvoriti je i selektirati jednu od slojnica (1), provjeriti i zapisati na kojem layer-u se nalazi (2) i potom provjeriti da pod „Elevation“ imaju definiranu visinu (3) (Slika 1.).

Slika 1: Priprema .dwg podloge za Import u Revit

 

Ako imamo slojnice druge boje zapišemo i njihove layer-e. Zatim provjerimo je li mjerilo ispravno tako da izmjerimo neku poznatu udaljenost npr. širina ceste, samo da potvrdimo da se radi o metrima (geodetske podloge su obično u metrima). Možemo još naredbom <UN> na tastaturi provjeriti jesu li pod „Insertion scale“ također postavljeni metri, ako nisu možemo i to postaviti. Spremimo i zatvorimo podlogu u prebacimo se u Revit.
Sada ćemo importirati podlogu u Revit u neki pogled pogodan za import terena npr. Site, bitno je da nam je u pogledu uključena vidljivost kategorije „Topography“ –> idemo u karticu Insert –> Link CAD, pronađemo podlogu i stavimo postavke kao na slici 2.:
1. Potrebno je isključiti opciju Current view only (1) jer uvozimo 3D informaciju iz dwg fajla te ukoliko ostavimo uključenu tu opciju Revit će izravnati dwg podlogu u 2D prikaz;
2.  Colors: Invert
3.  Import units: “Auto-Detect”, ako smo postavili jedinice u AutoCAD-u Revit će ih ispravno prepoznati;
4.  Isključimo opciju “Correct lines that are slightly off axis”, u geodetskoj podlozi linije nisu ravne pa nam ova opcija ne treba;
5.  Ostale opcije možemo ostaviti kako su početno bile postavljene

Slika 2: Postavke za import .dwg podloge

 

Sada idemo u karticu Massing and Site (1) –> Toposurface (2) –> Create from Import (3) –> Select Import Instance (Slika 3.).,

Slika 3: Stvaranje terena iz importirane .dwg podloge

 

Selektiramo podlogu koju smo importirali i u prozoru za odabir layer-a uključimo layer na kojem se nalaze slojnice a ostale ugasimo, u ovom slučaju to je bio „Contour“ (Slika 4.) –> OK.

Slika 4: Odabir layer-a na kojem se nalaze slojnice

 

Za završetak naredbe kliknemo zelenu kvačicu (Slika 5.).

Slika 5: Završetak izrade terena

 

Izrađeni teren najbolje je pogledati u 3D pogledu, možemo uključiti i Shaded stil pogleda (Slika 6.). Moguće je da neke točke neće biti ispravno prikazane i to možemo ispraviti selektiranje terena –> Edit Surface i brisanjem tih točaka ili postavljanjem nove visine.

Slika 6: 3D pogled, Shaded

 

Ako smo zadovoljni sa dobivenim terenom možemo ga zaključati (Pin) da ga slučajno ne pomaknemo i možemo izbrisati uvezenu AutoCAD podlogu ako nam više ne treba.
Druga mogućnost automatskog kreiranja terena je pomoću CSV datoteke. Tu se radi o Excel dokumentu koji mora biti formatiran tako (da bi teren mogao biti kreiran) da x, y i z koordinate točaka budu u prva tri stupca, bez ikakvih drugih podataka. Zatim u Revit-u idemo u Masing & Site karticu –> Topography –> Create from Import –> Specify Points File (Slika 7.).

 

Slika 7: Kreiranje terena pomoću CSV datoteke

 

Pronađemo i selektiramo datoteku gdje se nalazi i kliknemo OK. Odaberemo mjerne jedinice –> Meters –> OK i za kraj opet kliknemo zelenu kvačicu, i opet možemo provjeriti izgled u 3D pogledu.
DODATNI TIP: Ako nismo dobili CSV fajl od geodeta možemo ga i sami izvući iz dwg podloge u AutoCAD-u. U kartici Insert –> Extract Data (Slika 8.). (Ovo je moguće samo u punoj verziji AutoCAD-a).

Slika 8.: Extract Data u AutoCAD-u

 

Dalje treba pratiti kako nam se prozori otvaraju sljedeće opcije:

Slika 9: Create a new dana extraction –> Next

 

Slika 10: Ovdje upišemo neki naziv .dxe datoteke i kliknemo Save

 

Slika 11: Selektiramo iz čega izvlačimo podatke – ostavimo kvačicu kraj Point, ostale ugasimo

 

Slika 12: U desnom stupcu selektiramo samo Geometry

 

Slika 13: Ovdje ugasimo označene opcije, tako da imamo samo tri stupca, x, y, z pozicije točaka

 

Slika 14: Selektiramo „Output data to external file“ i kliknemo sivi kvadratić

 

Slika 15: Files of type, selektiramo .csv, damo neki naziv i Save

 

Slika 16: Kliknemo „Finish“ za završetak stvaranja .csv datoteke

 

Na prethodno opisani način uvezemo datoteku i kreiramo teren (Slika 17.).

Slika 17: Teren kreiran iz .csv datotekeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST