Search
Blog single

Revit – Što je novo u Revit-u 2024


U nastavku ćemo proći neka od općih poboljšanja i poboljšanja alata za arhitekturu u novoj verziji Revit-a 2024.

1.     POBOLJŠANJE ALATA ZA IZRADU TERENA

Najveće izmjene u novoj verziji odnose se na alate za izradu terena. Toposurface više ne postoji i zamijenjen je alatom Toposolid.

Kada otvorite karticu Massing & Site vidjeti u verziji 2024. ćete da izgleda drugačije nego u starijim verzijama (Slika 1a. i Slika 1b.). Također, način izrade terena potpuno je drugačiji nego do sada.

Slika 1a: Izgled kartice Massing & Site u starijim verzijama

Slika 1b: Izgled kartice Massing & Site u verziji Revit 2024.

2.     TAMNA TEMA

Prema čestom zahtjevu korsinika Autodesk je uveo mogućnost postavljanja tamne teme – Dark Theme (Slika 2a.). Možete je aktivirati u File –> Options –> Colors –> UI active theme i ovdje možete selektirati Dark.

Slika 2a.: Izgled nove tamne teme

Moguće je i dodatno podesiti izgled teme. Možete odrediti da bude tamno sučelje a područje za crtanje bijele boje, ili bilo koje druge u opciji “Background” (Slika 2b.). Dodatno, u kartici “View” naći ćete “Canvas Theme” za brzo mijenjanje te opcije.

 Slika 2b.: Postavljanje bijele boje područja za crtanje

 

3.     MY INSIGHTS U POČETNOM EKRANU REVIT-a

 My Insights su postavljeni na Revit Home i daju vam podatke o korištenju softvera. Podaci se analiziraju i dobivate personalizirane uvide kako poboljšati iskustvo i korištenje (Slika 3.).

Slika 3: My Insights

4.      NOVI PRIMJERI PROJEKATA I NOVI PREDLOŠCI

Primjeri projekata su primjeri korištenja svih disciplina i svih elemenata koji se koriste kod izrade projekata . U modelu se nalaze linkani konstruktivni, MEP, parcele i point cloud fajlovi. Model možete koristiti za učenje o pojedinim elementima unutar modela i radnim tokovima koji su predstavljeni u modelu (Slika 4a.).

Slika 4a.: Novi primjer projekta u Revit-u 2024.

Novi predlošci su u Imperial i metričkim jedinicama, multidisciplinarni. Predlošci sadrže novi početni pogled, nove fontove i nove familije za svaku kategoriju (Slika 4b.).

Slika 4b.: Novi primjer projekta u Revit-u 2024.

5.      ALIGNE NAREDBA SA POVRŠINSKIM UZORCIMA

Sada sa alatom „Align“ možemo poravnati površinske uzorke na elementima na kojima je sa opcijom „Modify Sub Elements“ promijenjen oblik. Uzorci se mogu sada poravnati na cijeloj površini elementa ili na određenom licu elementa posebno (Slika 5.).

Slika 5: Align na površinskim uzorcima

6.      POBOLJŠANJE OPCIJA EXPORTA REVIT-a U TWINMOTION

Još u update-u verzije 2023. je omogućena besplatna instalacija programa za real-time vizualizaciju TWINMOTION.

U verziji 2024. je dodana opcija Auto Sync kojom je omogućena automatska sinhronizacija promjena u Revit modelu sa Twinmotion programom. Da bi se uključio Auto Sync moramo se nalaziti u nekom 3d pogledu u Revitu (Slika 6.).

Slika 6.: Auto Sync opcija za Twinmotion

 

7.      NOVI VIZUALNI STIL

Sada možete koristiti novi vizualni stil „Textures“ da bi primijenili teksturu materijala za renderiranje bez efekta svijetlosti (Slika 7.).

Slika 7.: Novi vizualni stil „Textures“

8.    REVIZIJE U TABLICAMA

Kod stvaranja tablica (Schedules) sada možete odabrati revizije kao kategoriju. Prema početnim postavkama dostupna su tri parametra: Comments, Mark i Revision (Slika 8a.), ali se mogu odabrati i dodatne kategorije: Revision, Views, Sheets i Project Information (Slika 8b.). 

Slika 8a.: Novi parametri za IFC

Slika 8b.: Određivanje IFC kategorije

 

9.    DODAVANJE REVIZIJA NA VIŠE LISTOVA

Možete dodati revizije na više listova istovremeno (Slika 9.). CTRL i selektirate listove u Project Browser-u, i označite reviziju koju želite dodati.

Slika 9.: Dodavanje revizija

 

10.    PARAMETAR VISINE ZA SCOPE BOX

U starijim verzijama bilo moguće postaviti visinu kod stvaranja Scope Box-a. Nakon toga se moglo samo ručno podesiti. U Revit-u 2024. može se postaviti numerički visina Scope Box-a u bilo kojem trenutku (Slika 10.).

Slika 10.: Parametar visine za Scope Box

11.    MODERNIZACIJA SUČELJA

Promijena izgleda ikona svih alata (Slika 11.).

Slika 11.: Izgled novih ikona

12.    PROMJENA VELIČINE REDOVA U TABLICAMA

Sada možete promijeniti visinu svih redova u tablicama koji su postavljeni na papir radi boljeg prikaza uključujući tekst, slike ili grafiku. To možete na način da podesite opciju Resize Row u Properties prozoru u upišete željenu vrijednost za Row Height parametar (Slika 12.).

Slika 12.: Row Height parametar

13.    POSTAVLJANJE VIŠE POGLEDA I TABLICA NA PAPIR ISTOVREMENO

U starijim verzijama mogli ste postaviti svaki pogled posebno na papir.

U verziji 2024. možete selektirati više pogleda ili tablica u Project Browser-u, istovremeno držeći CRTL ili SHIFT na tastaturi i postaviti ih sve zajedno na papir (Slika 13.).

Slika 13.: Postavljanje više pogleda na papir

14.    OTVARANJE PAPIRA DIREKTNO IZ POGLEDA

Kada koristite desni klik u pogledu, sa opcijom Open Sheet otvarate papir na kojem se taj pogled nalazi (Slika 14.).

 

Slika 14.: Open Sheet opcija

 

15.    POBOLJŠANJA OPCIJE DRAW ORDER

U prijašnjim verzijama prikaz 2D elemenata u Family Editor-u, projektima i printanoj/PDF dokumentaciji. Poboljšanje osigurava da je prikaz elemenata dosljedan svuda. Draw Order kontrola 2D elemenata sada je dostupna u Family Editor-u za sve kategorije (Slika 15.). Do sada, to je bilo samo u kategorijama familija – detail, annotation i profile.

Slika 15.: Draw Order

16.    COLOR BOOKS OPCIJA

Odaberite boje iz dostupnih color book opcija (Slika 16.).

Slika 16.: Color Books prozor

17.    PREMJEŠTANJE POGLEDA NA PAPIRE

Sada možete premjestiti više pogleda sa jednog papira na drugi a da zadržite raspored na papire. To možete tako da u Project Browser-u odaberete poglede na papiru koje želite premjestiti. Kliknete na Move Aligned To Sheet… (Slika 17.).

Slika 17.: Move Aligned to Sheet…

18.    PROMJENA VELIČINE PROZORA

Izgled određenih prozora je poboljšan tako da se sada može mijenjati njihova veličina (Slika 18.).

Slika 18.: Promjena veličine prozora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST