Search
Sofistik

Reliability Analysis

SOFiSTiK modul RELY vrši analize pouzdanosti inženjerskih konstrukcija modeliranih metodom konačnih elemenata. Procjena pouzdanosti alternativa je djelomičnoj metodi faktora sigurnosti koja je fleksibilnija, optimalnija i može se nositi sa situacijama za koje sigurnosni faktori nisu dostupni ili značajni.

RELY također pruža mjere osjetljivosti koje uzimaju u obzir netočnost ulaznih parametara i nelinearnost modela. Besprijekorna integracija RELY-a unutar SOFiSTiK-a rješava netočne probleme sa sučeljem i omogućuje vam da se usredotočite na svoj stvarni zadatak: Usvajanje dosljednih modela za strukturnu analizu i procjenu pouzdanosti.

Strukovno područje

Napredne metode proračuna

Funkcionalnosti

  • Implementirani alati za analizu pouzdanosti u RELY-u su u potpunosti skladni s Prilogom C Eurocoda 0
  • Najsuvremenije metode pouzdanosti temeljene na vodećem samostalnom softveru STRUREL
  • Inženjerski sustav upotrijebljen u RELY-u može koristiti sve mogućnosti SOFiSTiK-ovih solucija za konačne elemenate
  • Korištenje fleksibilnosti SOFiSTiK-a i njegove parametrizirane mogućnosti unosa za proizvoljno prilagođavanje funkcija ograničenog stanja kako bi odgovarale vašim potrebama
  • Analiza osjetljivosti na pouzdanost
  • Izračun ekvivalentnih djelomičnih sigurnosnih čimbenika

RELY može biti posebno koristan za procjenu sigurnosti …

  • postojeće strukture
  • strukture koje nisu obuhvaćene kodovima
  • gotovih betonskih elemenata
  • isplativog dizajna

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST