Search
Sofistik

Reinforcement Detailing

SOFiSTiK Reinforcement Detailing značajno ubrzavaju stvaranje 2D iskaza armature od 3D modela u Revitu. Proizvod se sastoji od softvera i skupa “familija”, koji se lako mogu prilagoditi nacionalnim standardima ili standardima tvrtke. Uključeno je stvaranje ukupnog broja šipki, rasporeda savijanja i prikaza rezova za armaturne mreže.

Strukovno područje

Izrada iskaza armature iz 3D modela

Funkcionalnosti

 • Prilagodljivi paketi kako bi se postigli potrebni standardi.
 • Operativni načini: Oznake po projektu, – list ili – domaćin.
 • Oznake postavite prema dodatnim kriterijima poput dužine, ne savijenim elementima, spojnice itd.
 • Prilagodljivi iskazi armature i prikazi rezova za izvedbu.
 • Grupiranje šipke u određeni SOFiSTiK “Rebar Container” prema određenom rasporedu.
 • Kopiranje armature sa svim anotacijama, detaljima, dimenzijama i povezanim pogledima.
 • SOFiSTiK multiplikator za količine armaturnih setova i iskaza.
 • Podjela duljina segmenata SOFiSTiK varijabilnog armaturnog seta.
 • Djeljenje armaturnih setov ili oblika prema zadanoj duljini ili pomoću linija za razdvajanje.
 • Alati za detalje koji označavaju raspored armature, krajeve, slojeve itd.
 • Pojedinosti o obliku armature za prikaz djelomičnog armaturnog seta ili cijele oznake.
 • Detekcija norme oblika prema različitim nacionalnim standardima.
 • Funkcija armaturnog sloja u podovima, zidovima i temeljnim pločama.
 • Pregledajte oznake armatura i listova iskaza.
 • Armaturu rasporedite u elemente složenih oblika i lica.
 • Revizije armaturnih ploča i odgovarajuće tablice.
 • Zamrzavanje / odmrzavanje geometrije i svojstava armature.
 • Izvoz BVBS podataka kao *.abs datoteka za stroj za savijanje.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST