Search
Sofistik

Geotechnics/Tunneling

Opsežni dodatni SOFiSTiK moduli nude širok raspon funkcionalnosti za složenu geotehničku analizu i projektiranje. Te funkcionalnosti uključuju analizu vertikalnih deformacija u polu beskonačnim tijelima prema metodi koeficijenta krutosti i 3D simulacije tla za analizu interakcije tla i konstrukcije (HASE).

Uz to, linearne i nelinearne deformacije i naprezanja mogu se odrediti prema metodi konačnih elemenata za bilo koju običnu strukturu koja je opterećena u ravnini, kao i za aksijalne simetrične 3D strukture (TALPA). Za 3D analizu modela volumena (npr. simulacija stroja za bušenje tunela) dostupni su dodatni SOFiSTiK moduli (ASE4).

Strukovno područje

Geotehnički projekti i analize

Funkcionalnosti

 • Elastoplastični materijali s asocijativnim / ne-asocijativnim protokom i viskoplastičnom opcijom (npr. von Mise, Drucker-Prager, Mohr-Coulumb)
 • Napredni elastoplastični model s optimiziranom formulacijom za konsolidaciju (Hardening Plasticity Soil)
 • Drenažni i nedrenirani uvjeti tla u 2D (TALPA)
 • Prilagodljivo povećanje opterećenja s kontrolom duljine luka (TALPA)
 • Automatsko smanjenje Phi-c s kontrolom duljine luka (TALPA)
 • Analiziranje faza izgradnje ili iskopa i primarnih stanja
 • Procjeđivanje, protok podzemne vode (HYDRA)
 • Tuneliranje (otvorena konstrukcija (iskop i pokrov), nova austrijska metoda tuneliranja, simulacija stroja za bušenje tunela, sekvencijalna / segmentna obloga, dinamička analiza)
 • Klizišta
 • Hidrauličko podizanje
 • Piloti
 • Dinamična interakcija struktura tla (SBFEM)

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST