Search
Sofistik

Bridge + Infrastructure Modeler

SOFiSTiK Bridge Modeler podržava BIM u projektiranju mostova. Aplikacija omogućuje korisnicima stvaranje parametariziranih 3D modela mostova koristeći alate poravnanja i generičke obitelji u Autodesk® Revit® softveru.

Parametarsko modeliranje omogućuje izrade studija, te smanjuje vrijeme i troškove planiranja. Parametriranje ostaje konzistentno tijekom cijelog razdoblja modeliranja.

Proizvod se sastoji od samog softvera i sadržaja, uključujući generičke obitelji za stvaranje nadkonstrukcije i podkonstrukcije. Te se familije mogu lako modificirati ili stvoriti od nule kako bi se prilagodili lokalnim standardima i standardima tvrtke.

Također se mogu stvoriti dodatni elementi opreme mosta poput parapeta i ograda. Automatsko generiranje pogleda presjeka, pogleda odozgo, uzdužnih presjeka i visinskih kota pomaže korisnicima u detaljima i dokumentiranju njihovih struktura.

Strukovno područje

Projektiranje parametriziranih 3D modela mostova

Funkcionalnosti

 • Stvara 3D osovinu mosta pomoću podataka o poravnanju, uvezenih vanjskih datoteka (npr. LandXML) ili tablice s koordinatnim točkama
 • Stvara nadkonstrukciju mosta pomoću parametarskih profila i geometrije osi
 • Stvara gredne mostove s više nosača prema zadanom rasporedu
 • Stvara komponente podkonstrukcije mosta koristeći generičke obitelji
 • Stvara niz komponenata mosta duž osi prema zadanom rasporedu
 • Dodaje elemente opreme za most kao što su parapeti i ograde
 • Stvara korisnički definirane kabele
 • Potpuno parametarski za os, nadgradnje, potkonstrukcije, parapete i ogradu
 • Automatsko generiranje pogleda presjeka s dimenzijama i tlocrtnog pogleda s informacijama o poravnanju
 • Automatsko generiranje prikaza uzdužnog presjeka s informacijama o vertikalnom poravnanju
 • Stvara tablicu s visinskim točkama
 • Stvara 3D čvrsti model svih struktura koje su stvorene pomoću strukturnih linija (SLN) u projektu SOFiSTiK

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST