Search
Sofistik

3D FEM ultimate/ultimate 50

Vrhunski paketi za statičare

3D FEM ultimate i ultimate 50 paketa pružaju sve alate za suvremenu statičku analizu u građevinarstvu i projektiranju mostova. Uz mogućnost grafičkog unosa dodatka AutoCAD® SOFiPLUS, može se koristiti grafičko modeliranje CABD ili Master-cross presjek koji omogućuje bilo koji profil presjeka.

Korištenje prednapregnutih i naknadno nepregnutih greda ili ljuskastih elemenata, zajedno s ULS i SLS dizajnom i provjerama naprezanja, pruža mogućnost projektne analize prednapetih betonskih i kompozitnih sustava. Potpuna geometrijski nelinearna analiza (teorija 3. reda) daje mogućnost proračuna izvijanja kabela i ljuske. Korisniku je također dostupan proračunu prometnog opterećenja i velika biblioteka cestovnog i željezničkog tereta. Po želji se mogu dodati vrhunske SOFiSTiK tehnologije poput DYNA za dinamičku analizu i HASE za simulaciju polu-beskonačnih tijela.

Ultimate 50 sadrži sve značajke 3D FEM ultimate paketa s ograničenjem na maksimalnu veličinu projekta od 50m x 50m x 20m.

Strukovno područje

Projektiranje i 3D analiza BIM modela

Funkcionalnosti

 • 3D FE grede, ljuskasti elementi, ploče i posmični zidni elementi
 • Proizvoljni presjeci grede s grafičkim unosom
 • Utopljene i parapetne grede kao konačni gredni elementi
 • Vlastite vrijednosti
 • Parametarsko grafičko modeliranje (CABD)
 • Prednaprezanje i naknadno naprezanje greda i ljuskastih elemenata
 • Simulacija faza izvođenja i vremenski ovisni učinci
 • 3D R/C dizajn u ULS i SLS prema različitim kodovima (npr. EN 1992 s NA: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
 • Projektiranje ULS-a i SLS-a i provjere naprezanja za kompozitne i post-napregnute presjeke
 • Posebni proračun cestovnih mostova do Nachrechnungsrichtlinie
 • Nelinearne opruge i standardi za opruge
 • Nelinearni gredni elementi za R/C i čelik
 • Potpuna geometrijska nelinearna analiza (progib kabela, izvijanje školjke itd.)
 • Analiza konstrukcije čelika prema Eurokodu (EE, EP s automatskom klasifikacijom presjeka za klase 1-3 i automatskim određivanjem efektivnih površina za klasu 4)
 • Procjena linija utjecaja i biblioteka prometnog opterećenja (cesta i željeznica)
 • Interaktivna grafička naknadna obrada i crtanje
 • Integracija rezultata plošnih elemenata

Sistemske potrebe softvera

 • Za grafičkog unos sa SOFiPLUS potrebna je licenca AutoCAD ® ili AutoCAD ® OEM.
 • Za potpunu dostupnost BIM modeliranja potreban je Autodesk® Revit® Structure.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST