Search
Sofistik

3D FEM professional

Paket za BIM analizu i 3D dizajn

Novi paket 3D FEM stručnjak ispunjava zahtjeve za suvremenim dizajnom pomoću BIM (Building Information Modeling) alata, podržanog od Autodesk® Revit® Structure. Osigurana je 3D analiza i dizajn za sve redovite elemente.

Uz 3D modeliranje, uz pomoć SOFiSTiK Revit sučelja, od 3D BIM modela mogu se proizvesti i 2D sustavi, gdje se automatski određuju nosači elastične krutosti. Uz to, unos presjeka i sustava može se izvršiti grafički pomoću AutoCAD® dodatka SOFiPLUS.

Strukovno područje

Projektiranje i 3D analiza BIM modela

Funkcionalnosti

  • 3D FE grede, ljuskasti elementi, ploče i posmični zidni elementi
  • Proizvoljni presjeci grede s grafičkim unosom
  • Utopljene i parapetne grede kao konačni gredni elementi
  • Automatsko određivanje rezultirajuće krutosti elastičnog nosača za 2D analizu iz 3D BIM modela
  • 3D R/C dizajn u ULS i SLS prema različitim kodovima (npr. EN 1992 s NAs: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
  • 2D nelinearna analiza ploča prema Eurokodu za realne progibe i najekonomičniji dizajn
  • Projektiranje čelika prema Eurokodu (EE, EP za sekcijske razrede 1-3)
  • Interaktivna grafička naknadna obrada i plotanje

Sistemske potrebe softvera

  • Za grafičkog unos sa SOFiPLUS potrebna je licenca AutoCAD ® ili AutoCAD ® OEM.
  • Za potpunu dostupnost BIM modeliranja potreban je Autodesk® Revit® Structure.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST