Search
Sofistik

3D FEM premium

Rješenje za izazovne projekte

3D FEM premium paket nudi sve značajke za uspješnu analizu i projektiranje najzahtjevnijih projekata u visokogradnji i industrijskom inženjerstvu. Osim mogućnosti unosa dodatka AutoCAD® SOFiPLUS ili Autodesk® Revit® Structure, upotreba pilota i nelinearnih efekata omogućava simulaciju interakcije tla i konstrukcije.

Projektiranje prema Eurokodovima, analiza stabilnosti i mnogi međunarodni standardi (npr. BS EN 1992, SNIP, AASHTO) dovršavaju mogućnosti dizajna. Uz grafičku interaktivnu naknadnu obradu, integracija rezultata plošnih elemenata s Excel® sučeljem i VBA nudi punu fleksibilnost korisniku.

Strukovno područje

Projektiranje i 3D analiza BIM modela

Funkcionalnosti

 • 3D FE grede, ljuskasti elementi, ploče i posmični zidni elementi
 • Proizvoljni presjeci grede s grafičkim unosom
 • Utopljene i parapetne grede kao konačni gredni elementi
 • Vlastite vrijednosti
 • Simulacija faza izvođenja i vremenski ovisni učinci
 • Automatsko određivanje rezultirajuće krutosti elastičnog nosača za 2D analizu iz 3D BIM modela
 • 3D R/C dizajn u ULS i SLS prema različitim kodovima (npr. EN 1992 s NAs: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
 • Nelinearne opruge i standardi za opruge
 • Nelinearni gredni elementi za R/C i čelik
 • Teorija analize drugog reda i konstrukcije čelika prema Eurokodu (EE, EP s automatskom klasifikacijom presjeka za klase 1-3 i automatskim određivanjem efektivnih površina za klasu 4)
 • Interaktivna grafička naknadna obrada i crtanje
 • Integracija rezultata plošnih elemenata

Sistemske potrebe softvera

 • Za grafičkog unos sa SOFiPLUS potrebna je licenca AutoCAD ® ili AutoCAD ® OEM.
 • Za potpunu dostupnost BIM modeliranja potreban je Autodesk® Revit® Structure.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST