Search
Blog single

Revit – Viseće Stepenice


Unutarnja stubišta u višeetažnim objektima često su bitan arhitektonski element koji traži inovativna rješenja za njihovo uklapanje u ostatak prostora. Često svojim dizajnom mogu postati središnja točka pojedinog doma, te dati dodatnu eleganciju i vrijednost. Zato prilikom rada u Revitu bitno je znati manipulirati naredbom za izradu stubišta, kako bi cjelokupni dojam projekta bio što bolji.

Jedno od elegantnijih rješenja je svakako viseće stubište koje osim što svojim izgledom privlači poglede, također ostavlja najveću iskoristivu svijetlu visinu ispod svojih krakova za druge sadržaje (Slika 1).

Slika 1. Viseće stepenice u kuće u Bruxellesu, arhitekti Eduard Brunet i François Martin

Za modeliranje sličnog stubišta u Revitu, nakon odabira naredbe „Stair“ pod „Architecture“, odabire se familija „Assembled Stair“ i jedan od ponuđenih tipova za izradu čeličnog stubišta. Zatim se definira željena visina stubišta (visina između etaža u primjeru je 300 cm), broj čela stuba („Risers“), te širina gazišta („Depth“) u parametrima instance. Također je bitno za viseće stubište dodati „Base Offset“ za visinu jednog čela, odnosno visinu na kojoj želimo prvo gazište (Slika 2).

Slika 2. Postavljanje parametara instanci za viseće stubište

Nakon podešavanja parametara instance, željeno stubište ćemo ucrtati pomoću alata za crtanje kraka („Run“) i željenog oblika (Slika 3). U ovom primjeru je odabrano dvokrako stubište sa neravnomjernim brojem gazišta.

Slika 3. Modeliranje dvokrakog stubišta

Prije izlaska iz prozora za modeliranje stubišta klikom na zelenu kvačicu, potrebno je odabrati prvi krak, te u parametrima instance maknuti kvačicu sa „Begin with Riser“ opcije kako bi stubište počinjalo sa gazištem, a ne čelom stube. Time će se cijelo stubište spustiti za jednu stubu, što se može korigirati odabirom zadnjeg kraka u tlocrtu i povlačenjem plavog kružića na vrhu strelice smjera, kako bi se dodala još jedna stuba koja nedostaje (Slika 4.). Ukoliko stubište ima jedan krak, obje izmjene se rade na njemu.

 


Slika 4. Dodatna prilagodba krakova stubišta

Nakon potvrde prozora za modeliranje stubišta, automatski će se dodati rukohvati koji se brišu, te slijede izmjene u parametrima tipa stubišta. U „Type Propertis“ prozoru je potrebno ukloniti nosače („Supports“) odabirom opcije „None“ za „Right Support“ i „Left Support“. Također je potrebno napraviti izmjene za „Run Type“ klikom na tri točke kraj tog parametra čime se otvara novi prozor za izmjenu čela i gazišta. U novom prozoru se dodaje materijal gazištu („Treads“) i čelu stube („Risers“), mijenja se debljina oba elementa (u primjeru odabran 1 cm), uklanjaju „Nosing“ i „Riser“ profili, te se mijenja opcija „Riser To Tread Connection“ u „Join All Risers and Treads“ (Slika 5.)

Slika 5. Prilagodbe parametara tipa stubišta

Zadnji preostali element za dodati su vertikalni nosači stubišta spojeni na stropnu ploču. Pošto stubište može biti domaćin samo ogradi koja nije promjenjive visine po svojoj dužini, kao rješenje za modeliranje vertikalnih nosača se odabire alat „Component“ i njegova opcija „Model In-Place“ za izradu posebnih familija. Kategorija ove posebne familije je „Generic Models“, a od ponuđenih formi za izradu oblika ćemo koristiti „Extrusion“. Odabirom naredbe za ekstruziju, u tlocrtu je potrebno nacrtati krug koji će predstavljati vertikalni nosač, te ga kopirati željeni broj puta. U primjeru su dodana četiri nosača po gazištu (dva sa svake strane), te nekoliko nosača na podestu, a odabrani promjer je 1,6 cm (Slika 6.).

Slika 6. Izrada vertikalnih nosača pomoću ekstruzije

Dobivenoj ekstruziji u presjeku ili pročelju se korigira visina od gotovog poda do donjeg lica međukatne ploče, te je u prozoru za modeliranje posebne familije još potrebno „odrezati“ višak vertikalnih nosača pomoću alata „Void Froms“ unutar „Create“ kartice (Slika 7.).

Slika 7. Odabir alata „Void Extrusion“ za rezanje vertikalnih nosača

„Void Extrusion“ alat koristimo u presjeku ili pogledu, te nam treba onoliko „Void“ ekstruzija koliko imamo krakova. Za donji krak je potrebno iscrtati prostor ispod cijelog kraka i gazišta do gotovog poda. Nakon potvrde „Void“ ekstruzije, potrebno je definirati njenu širinu koja mora biti jednaka ili veća od širine kraka (Slika 8.).


Slika 8. Definiranje granica i širine „Void“ ekstruzije

Za konačno rezanje se koristi naredba „Cut“ iz „Modify“ kartice na način da je prvi odabir vertikalni nosači, a drugi odabir „Void“ ekstruzija. Cijeli postupak stvaranja „Void“ ekstruzija se ponavlja za ostale krakove, dok se ne izrežu svi vertikalni nosači do visine gazišta (Slika 9.)

Slika 9. Završeno viseće stubište

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST