Search
Blog single

REVIT: Vidljivost anotacija “linkanih” modela u modelu domaćina


Kada se Revit model učita (link-a) u model domaćina, “linkani” model prikazan je načinom “By host view”. To znači da se učitani model prikazuje kako je definirano u vizualnim i grafičkim postavkama modela domaćina. Te postavke su uobičajeno takve da prikazuju čisti model, a ne i popratne detalje (anotacije) “linkanog” modela – poput npr. kotnih linija (Slika 1).

Slika 1.: Prikaz učitanog (“linkanog”) modela u modelu domaćina, prikaz “By host view”

Ukoliko želimo vidjeti i anotacijske elemente “linkanog” modela, poput npr. kota u tlocrtima, potrebno je upaliti vidljivost istih u specifičnom pogledu domaćina.

Koraci za to su sljedeći:

1. Odabere se pogled domaćina unutar kojeg se žele vidjeti anotacije “linkanog” modela.

2. Upali se “Visibility/Graphics” prozor te se odabere kartica <Revit Links> i klikne se ćelija <By Host View> (Slika 2).

Slika 2.: Visibility/Graphics prozor i <Revit Links> kartica za učitane Revit modele

3. Otvoriti će se novi prozor <RVT Link Display Settings> unutar kojeg se u prvoj kartici – <Basics> umjesto opcije <By host view> odabere opcija <By linked view>. Potom se u dijelu <Linked View> iz padajućeg izbornika odabere pogled “linkanog” modela iz kojega želimo vidjeti specifične kote (Slika 3)


Slika 3.: Uređenje postavki prikaza “linkanog modela” u prozoru <RVT Link Display Settings>

4. Nakon uređenja postavki u prozoru <RVT Link Display Settings> kliknuti na opciju <OK> te ponovno kliknuti opciju <OK> u prozoru <Visiblity/Graphics>.

5. U odabranom pogledu domaćina sada će se vidjeti anotacije iz “linkanog” modela (Slika 4)


Slika 4.: U pogledu modela domaćina prikazane anotacije “linkanog” modela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST