Search
Blog single

Revit – Što je novo u Revit-u 2025


Prošlogodišnje izdanje Revit 2024. došlo je s dosta većih poboljšanja, tamna tema, novi Toposolid alat za izradu terena i novi predložak. U usporedbi s tim u verziji 2025. nema nekih većih poboljšanja ali ipak ima nekoliko dobrih poboljšanja u novoj verziji. Poboljšanja koja smo ovdje izdvojili se odnose uglavnom na arhitektonsku struku.

1.        AUTO JOIN FUNKCIJA ZA ZIDOVE

U starijim verzijama Revita ako ste radili na način da crtate posebno nosive slojeve zida i posebno vanjske i unutarnje slojeve morali ste naknadno napraviti Join tih zidova. Sada ih možete automatski spojiti ili ih automatski spojiti i zaključati što bi vam trebalo ubrzati takav način rada sa zidovima. Kada pokrenete naredbu za zidove u kartici Modify / Place Wall kliknete Auto Join opciju da automatski spojite novi zid sa zidom kojeg dodiruje ili Auto Join & Lock da bi ih spojili i zaključali (Slika 1.).

Slika 1: Nove Auto Join i Auto Join & Lock opcije

Svi otvori ubačeni u spojene zidove će probušiti oba zida (Slika 2.). 

Slika 2: Zidovi nakon opcije Auto Join

2.     POBOLJŠANJA TOPOSOLID-a

U verziji 2024. umjesto dotadašnje opcije za izradu terena – Toposurface, uvedena je nova naredba – „Toposolid“. Obzirom da je to nova opcija u verziji 2025. uz nju je vezano najviše poboljšanja.

2.1.         OBRAČUN VOLUMENA ISKOPA

U verziji 2024. ste za iskop toposolida morali uglavnom koristiti void elemente, da li kao In place familiju ili kao vanjsku familiju.

Sada iskop iz toposolida možete napraviti alatom „Excavate“ (Slika 3.) sa kategorijama Floor, Roof ili Toposolid.

Slika 3: Novi alat Excavate

Ovaj alat možete koristiti ako vam npr. treba iskop ispod građevine ili ako trebate iskopati površinu parkirališta.

Da biste napravili iskop selektirate toposolid koji ima neki element koji ga sječe – npr. AB ploču ili drugi toposolid, i u kartici Modify / Toposolid kliknete naredbu „Excavate“ i selektirate željeni element iznad kojeg želite napraviti iskop (Slika 4.).

 Slika 4: Toposolid nakon korištenja naredbe „Excavate

Nakon što napravite iskop možete selektirati toposolid i sada u „Properties“ kartici pod „Other“ postoji prikaz volumena ukupnog iskopa (Slika 5.) i ako kliknete opciju Individual Excavation Volume prikazuje se volumen iskopa za svaki pojedini element (Slika 6.).

Slika 5: Ukupan volumen iskopa za toposolid

Slika 6: Prikaz iskopa za svaki pojedini element

2.2.         KORIŠTENJE NAREDBE SHAFT NA TOPOSOLIDU

U verziji Revit 2024. kada ste koristili naredbu Shaft na toposolidu otvor bi prerezao kroz cijeli toposolid. Sada dno okna (Shaft) možete kontrolirati u odnosu na toposolid i možete odrediti od koje visine ga sječe (Slika 7.).

Slika 7: Otvor u toposolidu sa opcijom Shaft

2.3.         HOSTANJE ELEMENATA NA ODREZANOM TOPOSOLIDU

U verziji 2024. niste mogli postaviti familiju na dio toposolida koji je odrezan jer Revit nije prepoznavao površinu odrezanog dijela.

Sada ako postavljate face-based familije Revit prepoznaje lice odrezanog toposolida, tako da sada u rupu možete postavit drveće ili ograde (Slika 8.).

Slika 8: Postavljanje face-based familija u toposolid

2.4.         SNAP OPCIJA KOD EDITIRANJA TOPOSOLIDA

Sada kada postavljate točke za toposolid, možete koristiti novu opciju „Snap XYZ“ (Slika 9.).

Slika 9: Opcija „Snap XYZ“

Sa tom opcijom možete snap-ati na bilo koju točku ili liniju, npr. možete postaviti točke koje odgovaraju vrhu zida ili staviti offset tako da su točke npr. 30 cm ispod vrha zida (Slika 10.).

Slika 10: Postavljanje točaka na toposolid sa opcijom „Snap XYZ“ sa offsetom od 30 cm od vrha zida

2.5.         POBOLJŠANJE KONVERZIJE TOPOSURFACE U TOPOSOLID

Kada ste importirali stariji fajl u verziju Revit 2024. mogli ste postojeći toposurface konvertirati u toposolid ali building pad bi bio ignoriran.

Sada se kod konverzije toposurface u toposolid buildig pad zadržava (Slika 11.).

 

Slika 11: Konverzija toposurface u toposolid

2.6.         ZAGLAĐIVANJE POVRŠINA TOPOSOLIDA

Sa ovom opcijom toposolid izgleda zaglađenije u 3D pogledima. Ovo je samo vizualna opcija i nema stvarnog utjecaja na geometriju (Slika 12.).

Slika 12: Toposolid bez i sa uključenom opcijom „Toposolid Smooth Shading

2.7.         MODEL BY FACE TOPOSOLID

Ako koristiti mase u Revitu, sada možete napraviti i Toposolid by face. Ovaj alat se nalazi u Massing & Site kartici (Slika 13.).

Slika 13: Model by Face Toposolid

Odaberete lice mase i pretvorite ga u toposolid (Slika 14.).

Slika 14: Lice mase pretvoreno u Toposolid

3.     NAPRAVITE ARRAY OD 1 ILI 0 ELEMENATA U FAMILIJI

U starijim verzijama Revita ako ste u array stavili 0 ili 1 element familija bi se raspala. Da bi to riješili morali smo ubacivati novu familiju za broj 1 i raznim parametrima vidljivosti kontrolirati da li želimo vidjeti 1 ili više elemenata.

Sada u Family Editoru imamo mogućnost za array staviti i 0 ili 1 element. U familiji ćete vidjeti sivi preview jednog ili dva elementa ako u array stavite 0 ili 1, ali ti elementi će biti nevidljivi kada familiju ubacite u projekt (Slika 15.).

Slika 15: . Array sa brojem 1

Važno je napomenuti da ta opcija za array ne radi unutar projekta, nego samo unutar familija.

4.      PORAVNAVANJE ANOTACIJSKIH ELEMENATA

Sada možete poravnavati više anotacijskih oznaka istovremeno. Kada ih selektirate vidjeti ćete opcije za poravnavanje anotacijskih elemenata (Slika 16.).

Slika 16: Opcije za poravnavanje anotacijskih elemenata

Elemente možete poravnati vertikalno i horizontalno i isto tako ih možete raspodijeliti na istom razmaku jedan od drugog (Slika 17.).

Slika 17.: Uređeni anotacijski elementi opcijom Multiple Align

5.      SHEET COLLECTIONS

Sa opcijom Sheet Collections sada možete dodavati papire u grupe sa nazivima koje želite. Ovo ste do sada mogli samo sa izradom svog parametra za organizaciju pogleda ili papira. Dodatna pogodnost je što sada možete imati i papire sa istim brojem.

Novu grupu možete stvoriti desnim klikom na Sheets u Project Browser-u i kliknemo New Sheet Collection (Slika 18.).

Slika 18: Opcija „New Collections“ u Project Browser-u

Možete stvoriti novu grupu, dati naziv i ubaciti papire koje želite u koju grupu ručno ili u Properties prozoru. Kada su papiri u raznim grupama oni mogu imati i isti broj i naziv papira (Slika 19.).

Slika 19: Sheets Collections sa istim brojem i nazivima papira

6.        PROFILI ZA MULLIONE SA VIŠE ZATVORENIH PROFILA

U starijim verzijama profili za Mullion-e su mogli imati samo jedan profil unutar familije.

Sada možete imati više zatvorenih profila unutar familije, što znači da profili sada mogu imati neku debljinu što do sada nije bilo moguće. Dodatno možete imati i profile izvan glavnog profila (Slika 20.).

Slika 20: Profil Mullion-a sa više zatvorenih profila

Ograničenje je da tako napravljenim profilima ne možete davati različite materijale (Slika 21.).

Slika 21: Postavljeni profili u projektu sa dodanim materijalom

7.      UKLJUČIVANJE OMOTAVANJA NA KRAJEVIMA ZIDOVA (END WRAP)

U starijim verzijama omatanje zidova ste postavljali u svojstvima tipa.

Sada u svojstvima tipa uključite omatanje zida, a u tlocrtu postoji ikona sa kojom palite ili gasite omatanje na svakom kraju zida (Slika 22.).

Slika 22: Zid sa uključenim i isključenim omatanjem na kraju zida

8.     OPSEG PROSTORIJE URAČUNAVA I UNUTARNJI PROFIL

U starijim verzijama opseg ne uračunava unutarnji profil.

Sada ako u prostoriji postoji unutarnji profil (npr. stup) i on je uračunat u opseg prostorije (Slika 23.).

Slika 23: Obračun opsega u novoj verziji

9.    POBOLJŠANJA MATERIAL BROWSER-a

Material Browser doživio je neka poboljšanja u ovoj verziji. Ta poboljšanja uključuju brži prikaz materijala i mogućnost odabira više materijala radi brisanja ili dodavanja.

U kartici Appearance Material Browser-a možete odrediti svojstva prikaza materijala u prozoru, novo dodana opcija Quick daje brzi i nešto lošiji prikaz materijala radi ubrzanja rada u ovom prozoru (Slika 24.).

Slika 24: Quick prikaz materijala u Material Browser-u

Radi ubrzanog rada sa materijalima sada možete istovremeno selektirati više materijala radi brisanja ili dodavanja u projekt (Slika 25.).

Slika 25: Selektiranje više materijala u Material Browser-u

10.    PDF EXPORT U POZADINI

Sada možemo pokrenuti PDF export u pozadini i za vrijeme exporta možemo nastaviti raditi na modelu (Slika 26.).

Slika 26: Export in background

Sva poboljšanja možete još pogledati na donjem linku:

https://help.autodesk.com/view/RVT/2025/ENU/?guid=GUID-C81929D7-02CB-4BF7-A637-9B98EC9EB38B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST