Search
Blog single

Revit: Staklene Stijene S Zakrivljenim Staklenim Panelima


Krenemo li modelirati staklenu stijenu („Curtain wall“) kao zakrivljenu, stakleni paneli stijene će biti ravni (Slika 1).

U nekim situacijama takav će oblik stijene biti prihvatljiv, dok recimo u nekima doista želimo da i staklo bude zaobljeno (Slika 2).


Ukoliko želimo zakrivljene staklene panele koje se prilagođavaju zakrivljenosti stijene, prvo je potrebno stvoriti tip zida familije „Basic Wall“ koji će kao materijali imati samo staklo.

Dakle, selektiramo zid, odlazimo u „Edit Type“, dupliciramo bilo koji tip familije „Basic Wall“, preimenujemo u npr. <Stakleni zid>, te podesimo pod dijelom „Structure“ slojeve zida – staklo debljine 2 cm (Slika 3 i 4)

Sljedeći korak je zamijeniti panel u staklenoj stijeni („Curtain Wall“) s novo izrađenim staklenim zidom.

Selektiramo staklenu stijenu te odlazimo pod „Edit Type“. U dijelu „Curtain Panel“ iz padajućeg izbornika odaberemo „Basic Wall: Stakleni zid“ (zid koji smo prethodno napravili). Nakon odabira zida selektiramo opciju “Apply” na dnu prozora (Slika 5).

Slika 5.: Odabir <Staklenog zida> kao panela staklene stijene

Naša stijena sada ima zakrivljene panele.
No, ono što još treba prilagoditi su nosači („Curtain Wall Mullions“) (Slika 6)

Slika 6: Staklena stijena sa zakrivljenim staklenim panelima

Horizontalne nosače ispraviti ćemo u nekoliko koraka:

1.       Ukloniti sve horizontalne nosače iz stijene
– odlazimo u tipska svojstva staklene stijene te pod dijelom “Horizontal Mullions” uklanjamo sve postavljene horizontalne nosače (Slika 7)

Slika 7.: Tipska svojstva staklene stijene unutar kojih uklanjamo horizontalne nosače (“Horizontal Mullions”)

Staklena stijena sada izgleda kao na slici 8.

Slika 8. Zakrivljena staklena stijena s uklonjenim horizontalnim nosačima

2. Urediti ćemo tip staklenog zida i dodati „Wall Sweep“

  1. Odlazimo u tipska svojstva “Basic Wall: Stakleni zid” → „Structure: Edit“→ aktiviramo „Preview“ s pogledom „Section“
  2. Selektiramo opciju „Sweep“ (Slika 9)
  3. U prozoru opcije „Wall Sweeps“ uređujemo i dodajemo profil, materijal i poziciju koju će imati naši novi horizontalni nosači. (Slika 10)

Slika 9. Dodavanje „Wall Sweep-a“ u „Edit Assembly“ prozoru

Slika 10. „Wall Sweep“ prozor za uređenje „Sweep-ova“

Sada staklena stijena izgleda kao na slici 11.

Slika 11. Staklena stijena s uređenim horizontalnim nosačima kao „Wall Sweep“

Potrebno je još definirati granični gornji nosač. Vraćamo se u tipska svojstva „Basic Wall: Stakleni zid“ te postavimo dodatan „Sweep“ koji će se nalazi na  poziciji „Top“ (Slika 12)

Slika 12. Dodatni „Sweep“ koji se nalazi na vrhu staklene stijene

 Konačno, naša staklena stijena je kompletno zakrivljena i u pogledu panela i u pogledu nosača. (Slika 13)

Slika 13: Zakrivljena staklena stijena sa zakrivljenim staklenim panelom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST