Search
Blog single

Revit – Dodatak PyRevit 1. DIO – Izrada Patterna

 

 

 


 

Ako ste nekada imali potrebe napraviti neki svoj uzorak (pattern) u Revitu to je bio mukotrpan proces jer ste morali ručno upisivati podatke u tekstualni fajl. Sada, ako želite izraditi svoj uzorak u Revitu, možete koristiti odličan pyRevit dodatak (plugin) i to možete napraviti u samo nekoliko klikova mišem.
pyRevit možete preuzeti ovdje: https://github.com/eirannejad/pyRevit (sa desne strane pod Releases se nalazi se zadnja verzija, u trenutku pisanja ovog teksta, to je pyRevit v4.8.8.).
NAPOMENA: instalacija dodataka nije moguća na RevitLT verzijama.
Nakon instalacije pyRevita u projektu u Revitu će se pojaviti nova kartica (Slika 1.).

Slika 1. Nova kartica pyRevit

 

Za izradu uzorka možete se nalaziti u bilo kojem pogledu: tlocrti, pročelja, presjeci, itd. Uzorak crtate s alatom Detail Line koji se nalazi u kartici Annotate (Slika 2.).

Slika 2. Detail Line

 

Za crtanje uzorka možemo koristiti bilo koji od alata za crtanje: linije, pravokutnik, kružnice pa čak i spline (Slika 3.).

Slika 3. Alati za crtanje Detail Line-a

 

Kod crtanje je bitno da uzorak stane u neki pravilan oblik, pa je najbolje krenuti sa nacrtanim pravokutnikom koji ne moramo uključiti u sami uzorak.
Kada nacrtamo uzorak, selektiramo linije i kliknemo na alat Make Pattern u kartici pyRevit (Slika 4.).

Slika 4. Nacrtani uzorak

 

Dalje, stavite naziv uzorka, tip uzorka (Detail Pattern ili Model Pattern). Ako uključimo  kraj opcije Create Filled Region dobiti ćemo i novi tip Filled Region-a sa ovim uzorkom. Kada smo gotovi sa svim opcijama kliknemo na Create Pattern (Slika 5.).

Slika 5. Opcije alata Make Pattern

 

Nako toga moramo kliknuti dvije točke (upute što treba raditi se pokazuju u gornjem dijelu ekrana, žute boje): (1) origin point (donji lijevi kut uzorka), i zatim (2) gornji desni kut, koje određuju veličinu uzorka. Zato smo nacrtali ovaj pravokutnik da lakše odaberemo te dvije referentne točke (Slika 6.).

Slika 6. Selektiranje točaka za veličinu uzorka

 

Uzorak bi sada trebao biti gotov (Slika 7.) i nalaziti se u popisu dostupnih uzoraka (Slika 8.) i u Filled Region tipovima uzorka (Slika 9.), jer smo imali uključenu opciju Create Filled Region.

Slika 7. Uzorak je kreiran

 

Slika 8. Novi Fill Pattern

Slika 9. Novi Filled Region type

 

Još jedna mogućnost je da možete preklopiti neki postojeći Filled Region sa nacrtanim uzorkom, selektirati i Filled Region i nacrtani uzorak i ponovno alatom Make Pattern napraviti kombinaciju tih uzoraka. Na donjoj slici je novi Filled Region sa preklopom našeg uzorka i postojećeg Filled Region-a sa Wood uzorkom (Slika 10.).

Slika 10. Novi uzorak kao preklop našeg uzorka i postojećeg Filled Region-a

 

U svakom slučaju odličan alat, i što je najbolje potpuno besplatan.
pyRevit također dolazi sa još dosta alata za rad u Revitu, tako da možete posjetiti i njegov Home page https://www.notion.so/pyrevitlabs/pyRevit-bd907d6292ed4ce997c46e84b6ef67a0 sa svim uputama o instalaciji i korištenju, a i mi ćemo pokušati probrati još nekoliko najkorisnijih po našem mišljenju nekom od sljedećih blogova.

Slika 11. Primjer uzoraka na Filled Region-u i Floor-u u projektu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST