Search
Blog single

Revit – Opcija “Depth Cueing”


Od verzije 2017 u Revit-u postoji jedna zanimljiva funkcija pod nazivom „Depth Cueing“.

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2017/ENU/Revit-DocumentPresent/images/GUID-E64FB59B-EC00-46DA-914C-65A7BE8B2C5D.png

„Depth Cueing“ je funkcija u Revit-u kojom upravljamo grafičkim prikazom dubine pogleda,​​ odnosno elemenata koji su udaljeniji od stajališta pogleda (pogleda na pročelja – „Elevation“ ili presjeka –„ Section“).

Ova opcija grafičkog prikaza omogućuje prikazivanje elemenata koji su najudaljeniji i elemenata koji su najbliži prednjem dijelu prikaza, odnosno stajalištu pogleda. Da bi kontrolirali dubinu prikaza modela i poboljšali učinkovitost dubinskog podešavanja, potrebno je pripaziti na parametar „Far Clipping“ pogleda, odnosno provjeriti da li je njegova vrijednost dovoljno velika da pogled ide​​ toliko u dubinu da vidi i najudaljeniji objekt. ​​ 

Recimo da imamo objekte koji su projektirani kaskadno u nizu. Dubinu pogleda, npr. na južno pročelje, provjeravamo selekcijom oznake pročelja („Elevation“) te provjerom stajališta i sekundarne linije koja​​ prezentira dubinu pogleda ( Slika 1.).

Slika 1.: Tlocrtni pogled projekta te postavke dubine pogleda na južno pročelje (Far Clip)

Pogled na pročelje („Elevation View“) projekta izgleda kao prema slici niže (Slika 2):​​ 

Slika 2.: Pogled na južno pročelje

 

Ako u određenom pogledu na pročelje pristupimo njegovim svojstvima (prozor „Properties“) te odaberemo opciju „Graphic Display Options“, otvoriti će nam se prozor za uređenje grafičkih postavki trenutnog pogleda. U tom prozoru nalazi se i opcija „Depth Cueing“ (Slika 3)

 

 

Slika 3.: Opcija „Depth Cueing“ u prozoru „Properties“ pogleda

 

Selekcijom kućice „Show Depth“ aktivira se funkcija „Depth Cueing“ te klikom na „Apply“ automatski možemo vidjeti efekt gradijenta u prikazu elemenata koji su​​ udaljeniji od stajališta pogleda. (Slika 4)​​ 

Slika 4.: Iščeznuti elementi u pogledu opcijom „Depth Cueing“

 

Pomicanjem kliznog gumba u dijelu „Fade Stat/End Location“ u „Graphic Display Options“ prozoru, kontroliramo granice efekta gradijenta u pogledu.​​ „Near“ i „Far“ vrijednosti predstavljaju postotak udaljenosti od prednje („Near“) i stražnje („Far“) ravnine pogleda (Slika 5)

  • „Near“ – vrijednost kojom se kontrolira udaljenost od koje započinje efekt gradijenta udaljenih elemenata. Dakle, sve što je ispred ove ravnine neće se “izbjeljivati” s udaljenošću od stajališta.​​ 

  • „Far“ – vrijednost kojom se kontrolira udaljenost iznad koje će elementi biti prikazani prema postotku definiranom u „Fade Limit“ parametru .

  • Prikaz počinje s punim intenzitetom i blijedi​​ na postotak postavljenom pomoću klizača opcije „Fade Limit“ (sljedeći korak).

Pomicanjem kliznog gumba u dijelu „Fade Limit“ kontrolira se jačina intenzitet gradijentu u pogledu​​ 

     Slika 5.:  Fade Limit na vrijednosti 0

C:\Users\martina.pavlovic\Desktop\9.png

    ​​ Slika 6.:  Fade Limit na vrijednosti 40

 

 

Napomena:​​ 

  • Opcija „Depth Cueing“ dostupna je u pogledima arhitektonske ili koordinacijske discipline.​​ 

  • Primjenjuje se na elemente modela i efekte grafičkog prikaza, kao što su sjene i površne crte.

  • Ne odnosi se na anotacijske elemente, linije detalja, „Linework“, pozadinske slike ili boje​​ 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST