Search
Blog single

Revit – Korištenje Array naredbe u famlijama – III. DIO – UPOTREBA PARAMETRA VIDLJIVOSTI + LINK

    


 

Nastavno na serijal blogova o naredbi „Array“ i pratećim parametrima, u ovom zadnjem dijelu posvetiti ćemo se upotrebi parametra vidljivosti („Visiblity“) u familijima. Na kraju ovog bloga možete preuzeti i završenu familiju stola.
U prošlom blogu (https://www.intelika.hr/revit-koristenje-array-naredbe-u-famlijama-ii-dio-upotreba-forumala/) na primjeru stola i stolica postigli smo da naš Array stolica ne javlja grešku jer ne može pasti ispod dva, ali grafički i dalje imamo problem ako smanjimo širinu stola na neku manju vrijednost (Slika 1.).

Slika 1: Preklapanje stolica

 

Ovaj problem, ako želimo nešto prikazati da ima vrijednost „1“, možemo riješiti sa parametrom vidljivosti elemenata. Selektiramo jednu od stolica u array-u (1) –> Edit group (2) (Slika 2.).

Slika 2: Selekcija array-a i Edit Group

 

Ponovno selektiramo stolicu (1) i u Properties prozoru kliknemo na sivi kvadratić kraj Visible parametra (2)  –> New parameter (3) –> nazovemo novi parametar <Vidljivost_array> (4) (Slika 3.).

Slika 3.: Parametar vidljivosti za stolice u array-u

 

Sada pomoću ovog parametra možemo kontrolirati vidljivost stolica koje su u array-u i ako isključimo kvačicu, stolice će biti nevidljive. Kada se vratimo u Ref.Level pogled možemo primjetiti da se ništa nije promijenilo. Da bi u Family editoru vidjeli promjene u vidljivosti elemenata moramo još uključiti <Preview Visibility On> (Slika 4.).

Slika 4.: Parametar vidljivosti za stolice u array-u

 

Sada ćemo staviti još jednu stolicu, za slučaj kada stol postane preuzak za dvije stolice. U Project Browseru pod families nađemo familiju naše stolice –> Desni klik –> Create Instance.
Ovu stolicu ćemo poravnati i zaključati kao i ostale stolice, samo što ćemo sredinu stolice poravnati sa Centar (Left/Right) RP od stola. Stražnji dio ćemo poravnati sa istom horizontalnom RP iznad stola kao i prije.
Selektiramo ovu stolicu i na isti način kao i prethodno napravimo parametar vidljivosti –> sivi kvadratić kraj Visible parametra –> New Parameter –> i nazovemo novi parametar <Vidljivost_jedna_stolica> (Slika 5.).

Slika 5.: Parametar vidljivosti za jednu stolicu

 

Sada ćemo ovim novim parametrima pomoću formulama odrediti u kojem slučaju su uključene, a u kojem isključene.
Za parametar <Vidljivost_array> formula bi trebala kao formula za Broj_stolica, tj. broj stolica bi trebao biti veći ili jednak 2. Budući da u Revitu nemamo znak veće ili jednako od formula glasi:

not(rounddown(Prostor_za_stolice / Sirina_stolice) < 2)

Što znači da vrijednost parametra nije manja od 2, tj. veća je ili jednaka 2.
Za parametar <Vidljivost_jedna stolica> formula je:

rounddown(Prostor_za_stolice / Sirina_stolice) < 2 (broj stolica je manji od dva) (Slika 6.).

Slika 6.: Postavljanje formula za parametre vidljivosti

 

Sljedeće što bi bilo dobro napraviti je ograničiti minimalnu veličinu samog stola, jer će se u nekom trenu stol početi sudarati sa stolicama.
Dubini stola ćemo ograničiti tako da prvo stvorimo novi parametar „Stvarna_dubina“ i njega spojimo sa nekadašnjom dimenzijom parametra „dubine“. Dubinu ćemo ograničiti na 800mm i to možemo jednostavno formulom: if(Dubina < 800 mm, 800 mm, Dubina).
Širinu možemo ograničiti tako da stvorimo novi parametar „Stvarna_sirina” i njega spojimo sa nekadašnjom dimenzijom parametra dužine.
Formula za širinu: if(Širina – (2 * Udaljenost od ruba nogice) – (2 * Debljina nogice) < Sirina_stolice, Sirina_stolice + (2 * Udaljenost od ruba nogice) + (2 * Debljina nogice), Širina)
I formulu za prostor za stolice treba još ispraviti jer ga sad pokreće parametar Stvarna_sirina: Stvarna_sirina – (2 * Udaljenost od ruba nogice) – (2 * Debljina nogice) (Slika 7.).
Sada krajnji korisnik samo promjenom parametra širine i dubine stola automatski mijenja i broj stolica.

Slika 7.: Konačan izgled parametara u familiji

 

Stolice na donjem dijelu stola dodamo na isti način i povežemo sa istim parametrima kao i gornji red. Na kraju dodamo i bočne stolice, poravnamo i zaključamo i time je cijela familija završena, i možemo je sada testirati u projektu (Slika 8.).

Slika 8.: Konačan izgled familije u projektu

 

Krajnji korisnik može sada samo mijenjajući parametar „Širine“ automatski mijenjati i broj stolica u Arrayu.

Primjer familija stola i stolice koji smo obradili u ovom serijalu blogova možete pogledati i preuzeti na našoj web stranici:
https://www.intelika.hr/wp-content/uploads/2022/01/Stol-array-blog_finished-1.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST