Search
Blog single

Revit – KEY SCHEDULES


 

U Revitu postoji posebna vrsta tablica koja nam daje mogućnost ispunjavanja velike liste podataka i prije nego što postavimo objekte u naš model kao i da kontroliramo te podatke sa jedne lokacije. Ta vrsta tablice je poznata pod nazivom <Key Schedule>.
Korištenje Key Schedules-a prikazati ćemo na primjeru upravljanja tablicama za završne obrade prostorija. U ovom primjeru stvoriti ćemo key schedule naziva „Tipovi završnih obrada prostorija”. Dodati ćemo parametre Floor Finish, Base Finish (sokl), Wall Finish, Ceiling Finish i zatim ćemo napraviti tipove za servisne prostorije, učionice, urede i cirkulaciju (hodnici, stubišta).
Za stvaranje novog Key Schedules idemo u karticu View (1) –> Schedules (2) –> Schedule/Quantities (3) (Slika 1.).

Slika 1. Stvaranje novog Key Schedules

 

Nakon toga odaberemo kategoriju za tablicu. Ovo je Key Schedule za prostorije pa odaberemo „Rooms“ kategoriju (1). Sljedeće, navedemo naziv tablice „Tipovi završnih obrada prostorija“ (2). Zatim uključimo opciju Schedule keys (3) i time ovo tablice postaje Key Schedule, a ne obična tablica elemenata u projektu. I zadnje, navedemo ime parametra, u ovom slučaju to je TIP PROSTORIJE (4) (Slika 2.)

Slika 2. Stvaranje Key Schedule

 

Sljedeće, nakon što smo stvorili Key Schedule moramo specificirati parametre koje ćemo kontrolirati s ovom vrstom tablice. Želimo kontrolirati sve parametre za završne obloge prostorija (Floor Finish, Wall Finish, Celing Finish, Base Finish) selektiramo ih i dodamo u Key Schedule. Možemo primijetiti da je jedan parametar već dodan u tablicu: <Key Name> (Slika 3.).

Slika 3. Odabir parametara

 

Kliknemo OK da završimo stvaranje naše tablice.
Pod <Key Name> poljem ćemo unijeti naziv za svaki pojedini key. Tu ćemo stvoriti link između elemenata i key parametara. Da dodamo novi key, kliknemo na „Insert Data Row“ (Slika 4.).

Slika 4. Key Schedule

 

Kako radimo sa prostorijama, svakom polju Key Name-a ćemo dati naziv po tipovima prostorija. Također ćemo ispuniti ostale podatke za sve parametre u tablici, završne obrade prema tipu prostorija (Slika 5.).

Slika 5. Ispunjeni Key Schedule

 

Nakon što smo napravili Key Schedule, napravimo novu tablicu ili editiramo postojeću u koje ćemo ubaciti key parametar <TIP PROSTORIJE> (Slika 6.).

Slika 6. Tablica s dodanim key parametrom TIP PROSTORIJE

 

Revit će prepoznati vezu sa prethodno napravljenim key schedule i ponuditi nam padajući izbornik iz kojeg odaberemo prethodno definirane tipove prostorija. Kako odaberemo tip prostorije ostali parametri će se automatski popuniti (Slika 7.).
Ukoliko želimo, Stupac <TIP PROSTORIJE> možemo i sakriti desnim klikom na bilo koju ćeliju u tom stupcu i selektiramo <Hide Column>.

Slika 7. Odabir tipa prostorije

 

Naknadno, sve izmjene koje napravimo u Key Schedulu će se automatski ažurirati i u tablici prostorija.
Isto tako, možemo ažurirati tip prostorije direktno u modelu. Kako je Key Value projektni parametar, jednostavno selektiramo element (Room u ovom slučaju) i promijenimo tip prostorije u <Properties-u> prozoru (Slika 8.).

Slika 8. Promjena tipa prostorije u <Properties> prozoru

 

Key Schedules nam mogu uštediti puno vremena na velikim projektima, pogotovo na elementima kojih ima puno, npr. prostorijama ili vratima i slično.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST