Search
Blog single

Revit – Izrada familije balustera

 


 

U projektima adaptacije i rekonstrukcije postojećih građevina, kao i kod projektiranja novih građevina, često se ukazuje potreba za modeliranjem klasičnih ograda tzv. balustrada. One mogu biti bitan dio vanjskog (terase, balkoni) i unutarnjeg oblikovanja (stubišta).

Slika 1.  Balkon Hrvatskog narodnog kazališta, Zagreb

Slika 2. Unutarnje stubište Hrvatskog glazbenog zavoda, Zagreb

U ovom Intelika tehničkom blogu prezentirat će se izrada balustrada kao primjer sa slike niže (Slika 3.).

Slika 3. Primjer balustrade

 

Prvo ćemo izraditi stup ograde – baluster i za to koristimo predložak za izradu familija Metric Baluster.
Na donjoj slici  (Slika 4.) je prikazano kako izgleda predložak kada se otvori. Naš profil biti će izrađen na način da je srednji dio balustera fiksne veličine, a gornji i donji kvadrat će se prilagođavati ovisno o visini i kutu balustera.

Slika 4. Profil balustera

 

Kada otvorite predložak u Project Browser-u se prebacite u pogled Left elevation. Baluster Height promijenimo na visinu koja nam je potrebna, npr. Baluster Height = 673mm.
NAPOMENA: Sve mjere su u milimetrima. Ako želite možete promijeniti jedinice u kartici Manage –> Project Units –> Lenght promijeniti u cm. Preporuka je da se radi preciznosti koriste milimetri.
Na donjoj slici (Slika 5.), nove referentne plohe su prikazane ljubičastom bojom. Dodamo kote i postavimo udaljenost referentnih ploha na 50mm.

Slika 5. Nove referentne plohe

 

Nakon toga importiramo sliku našeg balustera (to može biti i fotografija neke postojeće ograde ili scan iz nekog projekta). Kartica Insert -> Import image pronađemo folder u kojem se nalazi slika i otvorimo je.
Smanjimo ili povećamo sliku naredbom Scale i pozicioniramo je tako da baluster stane između referentnih ploha. Smjestimo sliku tako da centar balustera bude poravnat sa centralnom referentnom plohom, kao na donjoj slici (Slika 6.).

Slika 6. Pozicioniranje slike balustera u Revit-u

 

Sljedeće koristimo naredbu Revolve iz kartice Create za stvaranje samog modela. Pomoću nje nacrtamo pola profila balustera sa ljubičastom linijom Boundary Lines koristeći ubačenu sliku kao referencu. Zatim uključimo naredbu Axis Line i opcijom Pick Line selektiramo centralnu referentnu ravninu i ona će biti centar rotacije za naš baluster. (Slika 7.).

Slika 7. Alat Revolve  

Potom dodajemo još dvije referentne plohe s lijeve i desne strane centralne referentne plohe, na udaljenosti od 60 cm (Slika 8.).

Slika 8, Dodavanje referentnih ploha s lijeve i desne strane centralne ref.plohe

 

Sljedeće, napraviti ćemo pravokutni oblik na gornjem dijelu balustera. Provjeriti ponovno da smo u pogledu Left i koristiti naredbu Extrusion. Odabiremo  Pick Lines alat za crtanje i selektiramo četiri referentne plohe kao na donjem crtežu. Zaključamo linije za referentne plohe. Nakon toga naredbom Trim uređujemo linije da čine zatvoreni oblik bez preklapanja.

Slika 9, Ekstruzija na gornjem dijelu balustera

 

Prebacimo se u Project Browseru u pogled Ref. Level, napravimo još dvije nove referentne plohe tako da imamo oblik kvadrata oko balustera. Zatim selektiramo naše pravokutne ekstruzije i strelicama pomaknemo rubove na nove referentne plohe i zaključamo ih na njih (Slika 10.). Ove korake ponovimo i za donji pravokutni oblik. (Slika 11.).

Slika 10. Zaključavanje na referentne plohe

Slika 11.Ponovljeni postupak na donjem pravokutnom obliku

Ovime smo završili geometriju balustera (Slika 12.)!

Slika 12. 3D prikaz balustera

Za sada, promjena visine (parametar Baluster Height) se distribuira na gornji pravokutnik. Da se promjena visine jednako distribuira na gornji i donji pravokutnik, napraviti ćemo novu referentnu plohu na sredini balustera i dodati dvije EQ dimenzije kao na donjoj slici (Slika 13.).
Postavimo novu referentnu ravninu negdje oko sredine balustera i napravimo novu kotu od gornje roze RP (Reference Plane) do nove RP (koju smo maloprije postavili) do donje roze RP. Kada postavite dimenziju selektirajte je i kliknite na slova EQ koja se pojave kraj dimenzija. Sada je srednja RP pozicionirana točno na sredini balustera. Napravimo još kotu od zelene RP do sredine i od sredine do donje RP.

Slika 13. Nova referentna ploha na sredini balustera i EQ

 

Ovaj korak se može preskočiti ukoliko nije potrebna prilagodljiva visina ograde, već točno određena.
Prije spremanja familije se može promjeniti materijal balustera.
U Revitu se alat ograda (Railings) sastoje od više vrsta familija. Nakon izrađene familije Baluster,  sljedeće prikaz izrade je za gornji i donji profil prikazan na slici 14.

Slika 14. Gornji i donji profil

 

Za izradu gornjeg i donjeg profila koristimo posebnu vrstu familija, „profile“. Možemo ići u projektu na File -> New -> Family -> English i pronaći predložak za Metric Profile-Rail.
Prvo izrađujemo gornji profil. Idemo na karticu Create -> Line, i pomoću linija napravimo profil kao na slici 15. Profil spremimo, te ponovno otvaramo isti predložak za donji profil, te ga izrađujemo pomoću istog alata Line, sa dimenzijama kao na slici 16.

Slika 15. Izrada gornjeg profila 

Slika 16. Izrada donjeg profila

Sama ograda se izrađuje u Revit projektu, te kada se nalazimo unutar jednog, možemo učitati sve 3 prethodno izrađene familije.
U kartici Manage -> Load Family nađemo izrađene familije: Klasicni baluster.rfa, Baluster gornji profil.rfa, Baluster donji profil.rfa.
Naredba za izradu ograda je u kartici Architecture -> Railing, te ćemo napraviti novi tip ograde dupliciranjem nekog postojećeg i nazvati ga Balustrada (Slika 17.).

Slika 17. Stvaranje novog tipa ograde

 

 

Ugasimo kvačicu kraj Use Top Rail, te prvo radimo izmjene za Rail Structure (Non-Continous).
Kliknuti na Insert preimenovati New Rail(1) u Gornja -> Height 92.5 -> Profile, selektirati Baluster gornji profil -> Material, Stone.
Kliknuti ponovno na Insert preimenovati New Rail(1) u Donja -> Height 0.00 -> Profile, selektirati Baluster donji profil -> Material, Stone -> OK (Slika 18.)
U ovom Edit Rails prozoru smo dodali naša dva profila za gornju i donji Rail. Visina na kojoj leži gornji profil 92,5 je zbroj visine baluster 67,3 i visina donjeg profila od 25 cm = 92,3 (zaokruženo na 92,5). Točka ubacivanja profila je sjecište dvije referentne plohe koje postoje kada smo otvorili predložak Metric Profile-Rail.

Slika 18. Postavke za „Rail structure“

U Type Properties iduće izmjene radimo za Baluster Placement klikom na Edit, te ovdje uređujemo Baluster.
Pod Baluster Family selektiramo našu familiju Klasicni baluster -> Base, selektiramo Donja -> Top, selektiramo Gornja -> Dist. From previous 28.
Ostale parametre prema slici 19.
U ovom prozoru smo odredili Baluster familiju, naš klasični baluster, i njegovu visinu određuju pozicije donjeg i gornje Raila koje smo postavili u prošlom koraku (sa opcijama Base i Top, gdje smo odredili Rail Donja i Gornja).

Slika 19. Postavke za „Baluster Placement“

Nakon podešenih postavki, možemo skicirati putanju ograde i izraditi samu ogradu (Slika 20.).

Slika 20. Izrađena ograda

 

Ogradu možemo postaviti i na zid, kosi ili ravni. Potrebno je ogradu nacrtati po osi zida, te sa naredbom Railing -> Pick New Host se ograda prilagođava gornjoj plohi zida.

Slika 21. Ograda postavljena na gornju plohu zida

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST