Search
Blog single

REVIT – funkcija “Reveal Constraints”


Vjerujemo da je svima poznato Revit-ovo upozorenje o greški “Constraints are not satisfied” (Slika 1).  To je jedno od onih iritantnih upozorenja s kojim se svaki korisnik često susreće i postavlja si pitanja: Pa što ga sad muči? Koja ograničenja?

Kako da znam s čime je sve element vezan i ograničen??

Slika 1.: Greška “Constraints are not satisfied”

Najčešće ne znate s čime je Vaš element vezan, odnosno ograničen, dok ga zapravo ne krenete pomicati.

No, u Revit-u postoji jedna jednostavna, ali odlična funkcija koja nam omogućava pregled vezanosti i ograničenja elementa s drugim elementima. Riječ je o funkciji „Reveal Constraints“.

Korisnici često zanemare ili ne vide ikonicu ove funkcije jer je zapravo vrlo mala i nalazi se na dnu radnog sučelja (Slika 2).
Funkcija omogućava pregled svih ograničenja u modelu s prikazom u trenutno aktivnom pogledu.

Slika 2: Izgled i pozicija funkcije “Reveal Constraints”

Kao primjer dan je projekt niže (Slika 3). Na slici 3 moguće je vidjeti tri sobe te namještaj (krevet, stol i stolica) u jednoj od soba.

Slika 3: Primjer projekta s postavljenim vezama i granicama između elemenata

Kada selektiramo funkciju „Revel Constraints“ otvara se preglednik prozora s crvenim okvirom te crvenom bojom označenim vezama i ograničenjima elemenata u trenutnom pogledu (Slika 4)

Slika 4. : Pregled ograničenja s funkcijom “Reveal Constraints” 

Kao ograničenja postavljena su:

 Jednaki razmaci između donje tri prostorije opcijom „Equal Constraints – EQ“

 Zaključan krevet za unutarnje lice zida opcijom „Align“ i „Lock

  Zaključana pozicija vrata fiksno 15 cm od lijevog zida zaključavanjem kote vrata za zid.

Na slikama niže moguće je vidjet kako se vizualno crvenom bojom ističu gore navedena ograničenja, te kako su ograničenja vezana opcijom „Align“ i „Lock“ crtkane crvene boje (crtkana linija na unutarnjem licu lijevog vanjskog zida).

Ukoliko se mišem prođe pored bilo kojeg ograničenja, Revit izbacuje informaciju o vrsti ograničenja (Slika 6 i 7).

Samo ograničenje je moguće selektirati i izbrisati.

Za izlaz iz ove vrste pregleda ponovno se selektira funkcija „Reveal Constraints“.

Slika 5.: Pregled i selekcija EQ ograničenja


Slika 6.: Pregled i selekcija ograničenja nastala opcijom “Align” i “Lock”

Slika 7 : Pregled i selekcija ograničenja nastala  zaključavanjem kote i na taj način fiksiranjem pozicije elementa u odnosu na drugi element

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST