Search
Blog single

Revit – Korištenje Array naredbe u famlijama – I. DIO – OSNOVNO POSTAVLJANJE


 

U ovom izdanju tehničkog bloga pozabavit ćemo se radom s naredbom Array u Revit familijama – kako ih možemo zaključati, upravljati sa njima, dodati parametre i formule za upravljanje njima.

Kada smo krenuli sa pisanjem bloga tema se sve više širila, tako da smo blog na kraju podijelili u tri dijela: u prvom dijelu ćemo postaviti Array u familiji i osnovne postavke za funkcioniranje familije, u drugom dijelu ćemo dodatno razraditi upravljanje familijom dodavanjem formula za bolju kontrolu i u trećem dijelu ćemo obraditi postavljanje parametara vidljivosti i njihovu kontrolu pomoću formula. Također, na kraju ćemo ovu završenu familiju podijeliti s vama i moći ćete je preuzeti na našem webu (www.intelika.hr).

Započet ćemo s familijom stola (Slika 1.), koju inače radimo kao primjer izrade familija u sklopu naših edukacija, a Vi možete koristiti bilo koju familiju stola koju imate.

Slika 1: Početna familija stola

Za početak, u otvorenu familiju stola ubacimo željenu familiju stolice: Insert –> Load Family. U UK biblioteci familija dobivenoj s instalacijom programa Revit, pod kategorijom Furniture –> Seating odabrali smo familiju <Furniture_Chair_Dining> (Slika 2.).

Slika 2: Ubacivanje familije stolice

 

Nakon što ubacimo stolicu u familiju stola, prebacimo se u tlocrtni pogled <Ref. Level> i postavimo stolicu negdje u prostoru, npr. s gornje strane stola (Slika 3.).

Slika 3.: Familija stola sa ubačenom stolicom

 

Potom postavimo dvije nove <Reference Plane> (u daljnjem tekstu RP), prvu horizontalnu negdje otprilike iznad stola i drugu vertikalnu negdje unutar stola (Slika 4.). Ovim RP ćemo kontrolirati poziciju stolice u odnosu na stol.

Slika 4.: Postavljenje novih Reference Planes

 

Na nove RP poravnamo i zaključamo stolicu na sljedeći način: Modify –> Align –> selektiramo horizontalni RP i zatim na stolici, kada se približimo kursorom negdje oko naslona predselektira se horizontalna plava linija i kliknemo na nju, poravnamo ih i zaključamo   (Slika 5.). Zatim ponovno Modify –> Align i selektiramo vertikalni RP i vertikalnu liniju na sredini stolice i njih također poravnamo i zaključamo   (Slika 6.). Ako radite s nekom drugom familijom stolice horizontalna linija može biti negdje drugdje ali bitno je da fiksiramo stolicu u tom smjeru.

Slika 5.: Poravnanje i zaključavanje horizontalne linije naredbom Align

Slika 6.: Poravnanje i zaključavanje vertikalne linije naredbom Align

 

Sljedeće je postavljanje dimenzija i parametara. Prvo ćemo postaviti dimenziju od RP koja se nalazi na rubu noge i do naše vertikalne RP i ovu dimenziju ćemo zaključati tako da ta udaljenost bude uvijek fiksna, u ovom slučaju stavili smo 300mm (Slika 7). Selektiramo dimenziju i zaključamo.

Slika 7.: Postavljanje dimenzije za kontroliranje udaljenosti od noge stola

 

Zatim postavljamo dimenziju od naše horizontalne linije do gornjeg ruba stola, selektiramo je napravimo novi <Family Parameter> –> „Udaljenost stolice“ (Slika 8.). Ovim parametrom ćemo kontrolirati udaljenost stolice od gornjeg ruba.

Slika 8.: Postavljenje parametra udaljenosti stolice

 

Sada možemo testirati našu familiju, tj. malo mijenjamo dubinu i širinu stola i napravimo kontrolu pomiče li se ubačena stolica kako treba i pojavljuju li se kakve greške.
Nakon što smo se uvjerili da za sada sve radi, selektiramo našu vertikalnu Reference Plane i zrcalimo je oko RP na sredini stola i postavimo novo kotu od 300mm, selektiramo je i zaključamo (Slika 9.).

Slika 9.: Postavljenje druge vertikalne RP

 

Sada u kartici Modify (1) možemo pokrenuti naredbu Array (2) i selektiramo našu stolicu (3). U <Options bar-u> selektiramo pod Move to: opciju <Last > (4) i stavimo kvačicu na opciju <Group and Associate> (Slika 10.).
Opcijom <Move to> odabiremo kako kontroliramo udaljenosti elemenata u Array-a, ako smo odabrali <Last>, kontroliramo ukupnu dužinu, a opcijom <2nd> kontroliramo udaljenost pojedinih stolica jedne od druge.

Slika 10.: Naredba Array

 

Sljedeće, prvo selektiramo točku u kojoj se sijeku naše RP i kopiju stolice stavimo u sjecište postavljenih RP na desnoj strani (Slika 11). Zatim i tu stolicu poravnamo i zaključamo kako smo to već prethodno opisali.

Slika 11.: Naredba Array – kopiranje stolice

 

Možemo primijetiti da ako selektiramo jednu od stolica u Arrayu da se iznad njih pojavljuje broj kojim kontroliramo broj kopija u Arrayu (Slika 12.).

Slika 12.: Kontrola broja elemenata u Array-u

 

Sada selektiramo liniju ispod broja elemenata u Arrayu i napravimo novi parametar i nazovemo ga „Broj stolica“ (Slika 13.).

Slika 13.: Novi parametar „Broj stolica“

 

Sada familiju možemo kontrolirati „ručno“ tj. promjenom širine stola (1) moramo sami promijeniti i broj stolica u Array-u (2) i paziti da se stolice ne preklapaju (Slika 14.).

Slika 14.: „Ručno“ kontroliranje broja stolica i dužine stola

U drugom nastavku bloga postaviti ćemo formule tako da možemo automatski kontrolirati broj stolica samo pomoću mijenjanja širine stola.

COMMENTS (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST