Search
Blog single

Revit – Area: obračun bruto površine, izgrađenost, zaposjednutost prostora

   


 

Ovotjedni blog će biti na neki način nastavak prošlotjednog bloga u kojem smo obradili metodu izračuna volumena cijele zgrade. U ovom blogu ćemo prikazati kako možemo izvući ostale površine potrebne kod izrade glavnog projekta (bruto površine, izgrađenost…) i to pomoću alata <Area> u kombinaciji sa tablicama.

Vjerojatno ste upoznati sa načinom prikaza bruto površine zgrade ali na brzinu ćemo to ponoviti.

 

1. Izračun bruto površine

Za stvaranje novog Area plan-a idemo u karticu <Architecture> (1) –> Area (2) –> Area Plan (3) (Slika 1.).

Slika 1: Stvaranje novog Area Plan-a

 

U prozoru <New Area Plan> koji nam se otvara pod Type odabremo tip Area Plana koji želimo stvoriti, u ovom slučaju to je „Gross Building“ i njega uvijek koristimo za obračun bruto površine, odaberemo etaže (možemo odmah odabrati sve željene etaže držeći tipku Ctrl na tastaturi i selektirati etaže) – PRIZEMLJE i 1. KAT –> OK (Slika 2.).

Slika 2: Odabiranje tipa i etaža za Area Plan

 

Budući da smo selektirali više etaža Revit stvara za svaku etažu poseban plan i grupira ih u <Project Browseru> pod tipom Area Plan-a koji smo odabrali (Gross Building) (Slika 3.).

Slika 3: Novi tlocrti – Area Plans (Gross Building)

 

Dalje, Revit nas pita da li želimo automatski stvoriti <Area Boundary> oko vanjskih zidova, odgovoriti ćemo ne i sami skicirati odgovarajuću bruto površinu.
Otvorimo tlocrt prizemlja i u kartici <Architecture> (1) –> Area Boundary (2) (Slika 4.) –> iscrtamo granice za bruto površinu, po rubu vanjskih zidova, kao što bi to i u AutoCad-u sa Polyline-om (Slika 5.).

Slika 4: Alat Area Boundary

 

Slika 5: Iscrtavanje Area Boundary oko zatvorenog dijela građevine

 

Kategorija Area je slična kao i kategorija Room, prvo moramo postaviti element Area a zatim ga možemo označiti tj. postaviti Tag. Tako da sada idemo ponovno u karticu Architecture –> Area (Slika 6.) i kliknemo negdje u omeđeni prostor sa prethodno postavljenim boundary lines. Ako je uključena opcija <Tag on Placement> odmah ćemo dodati i oznaku sa površinom. Možemo selektirati oznaku i preimenovati je – npr. PRIZEMLJE (Slika 7.).

Slika 6: Naredba <Area>

 

Slika 7: Tlocrt prizemlja sa dodanom Area-om i oznakom

 

Sada i za etažu kata postavimo Area Bondaries, Areas i oznake (Slika 8.).

Slika 8: Tlocrt kata sa dodanom Area-om i oznakom

 

Sada, naravno, možemo napraviti i tablicu za obračun ukupne bruto površine građevine (Slika 9.).

Slika 9: Tablica za obračun ukupne bruto površine

 

Postavimo tlocrte sa postavljenim dimenzijama i tablicu na papir i dobili smo dokaznicu za bruto površinu (Slika 10.).

Slika 10: Dokaznica za izračun bruto površine

 

2. Izgrađenost

Sa Area planom možemo izračunati i izgrađenost građevinske čestice. Način obračuna ovisi o prostornom planu na kojem se čestica nalazi, ali u principu se radi o odnosu tlocrtne površine građevine i ukupne površine građevinske čestice izražene u postocima .
Za početak moramo napraviti novi tip Area Plan-a pa ćemo krenuti sa time. Idemo ponovno u karticu Architecture i u panelu Room & Area kliknemo na crni trokut, otvaraju nam se dodatne opcije za Room i Area elemente (Slika 11.), kliknemo na <Area and Volume Computations> (Slika 12.).

Slika 11: Otvaranje dodatnih opcija za Room i Area

Slika 12: Area and Volume Computations

 

Kad nam se otvori novi prozor, otvorimo karticu <Area Schemes> (Slika 13.).

Slika 13: Area and Volume Comuptations

 

Možemo primijetiti da ovdje već imamo nekoliko tipova Area Schemes-a, <Gross Building> koji smo koristili za obračun bruto površine i koji je ugrađen u Revit i ne može se obrisati. Tu su još i <GIA> i <Rentable> koji služe za drugačije obračune površina ali prema nekim američkim standardima pa njih možemo obrisati. Za stvaranje novog tipa kliknemo New (1) –> pod Name upišemo „Izgrađenost“ (2) i možemo pod <Description> upisati neki dodatni opis (3) (Slika 14.) –> OK.
Ovdje možemo dodavati dalje sve željene tipove obračuna npr. za zelenilo, namjenu itd.

Slika 14: Stvaranje novog tipa Area Schemes

 

Sada isto kao kada smo radili Area Plan za bruto površinu, idemo u karticu Architecture –> Area –> Area Plan –> i pod Type izaberemo <Izgrađenost>, i etažu Prizemlje. Sada u <Project Browser-u> imamo dvije grupe Area Plans – Gross Buillding i Izgrađenost, neovisne jedna o drugoj (Slika 15.).

Slika 15: Novi tlocrt – Area Plans (Izgrađenost)

 

Za izgrađenost ćemo napraviti Area Boundaries na granici parcele (1) i drugi oko građevine (2). Za tlocrtnu površinu uzima se i površina natkrivenog dijela tako da ćemo obuhvatiti i nadstrešnicu kod (Slika 16.). Kod iscrtavanja granica linije možemo i zaključati za granice parcele i zidove tako da se u slučaju promjene zidova pomaknu i Area Boundaries.

Slika 16. : Novi duplicirani pogledi za prikaz volumena

 

Sada postavima dvije Area, jednu unutar građevine i drugu za ostatak parcele (Slika 17.).

Slika 17: Postavljanje Area sa oznakama površina

 

Za izračun bruto površine nismo koristili Color Scheme ali u ovom slučaju ćemo ga iskoristiti da malo bolje prikažemo površine. Za Color Scheme idemo u <Properties> pogleda i kliknemo Color Scheme (Slika 18.).

Slika 18: Izrada Color Scheme

 

U Edit Color Scheme prozoru selektiramo Scheme 1 (1), možemo je preimenovati u „Izgrađenost“ (2), Title –> Izgrađenost (3), Color –> Name (4) i možemo boje koje nam je Revit automatski dodijelio promijeniti u koje želimo (5)(Slika 19.)  –> OK.

Slika 19:Prozor Edit Color Scheme

 

Ovako izgleda pogled nakon što smo još dodatli Color Scheme i dodatno u Visibilit/Graphic Overrides ugasili sve modelske elementa osim Area i Area Boundary (koji se nalazi pod Lines kategorijom) (Slika 20).

Slika 20: Area plan sa Color Scheme i ugašenim modelskim elementima

 

Sada ponovno napravimo tablicu Schedule/Quantities: Category –> Areas (Izgrađenost). U prozoru Fields odaberemo parametre Name i Area (1), dodamo još Calculated Value (2) koji nazovemo Izgrađenost (3), selektiramo Percentage (4). Ostale postavke ostavimo kakve jesu (Slika 21.).

Slika 21.: Izrada tablice za izračun izgrađenosti

 

U kartici Sorting/Grouping uključimo opciju Grand totals opciju Title and totals i u Custum grand total title upišemo UKUPNA POVRŠINA ČESTICE. U kartici Formatting za parametar Area uključimo Calculate Totals. Sada smo dobili tablicu u kojoj vidimo ukupnu površinu čestice kao zbroj dvije površine, dvorišta i građevine i postotak od ukupne površine (Slika 22). U ovom slučaju izgrađenost građevine je 24%.

Slika 23: Postavljenje parametara za oznaku

 

Ako želimo na isti ovaj način možemo odmah iscrtati i dodatne Area za zelenilo i ostale uređene površine tako da dobijemo odmah i površine za zelenilo. I naravno na kraju sve možemo postaviti na papir i to iskoristiti kao situaciju sa svim podacima o izgrađenosti i zelenilu (Slika 23.).

Slika 23.: Tablica i tlocrt za izračun izgrađenosti postavljeni na papir

 

3. Izračun zaposjednutosti prostora

Ovaj zadnji primjer korištenja alata Area nećemo detaljno opisivat jer smo sam način opisali u prethodnim primjerima i dio u jednom od starijih blogova jer ćemo iskoristiti i Key Schedules (https://tinyurl.com/yckwtdzx – link na blog o Key Scheduls). Izračun zaposjednutosti prostora najčešće radimo za potrebe prikaza mjera zaštite od požara. Sam izračun se radi prema tablici iz Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15) – Prilog 4 (Slika 24.).

Slika 24. : Dio tablice iz pravilnika

 

Ono što smo napravili je da smo tablicu iz Pravilnika prepisali kao Key Schedule u Revitu (Slika 25.). Stupac Poredak je samo za sortiranje po redu kako je to u tablici u Pravilniku.

Slika 25. : Key Schedule sa podacima za obračun

 

Sljedeće, napravimo tablicu sa parametrima kao na slici 26. sa zadnjim parametrom kao Calculated Value, Površina / m2 (po osobi).

Slika 26. : Postavke tablice za izračun zaposjednutosti

 

Za ovaj primjer smo u novom projektu samo postavili Area u tlocrte kata i prizemlja bez modela a u pravom slučaju bi ih iscrtali prema pravilima kako je potrebno za određenu namjenu, bruto ili neto površina u sladu s Pravilnikom (tj. iscrtane unutar zidova ili sa zidovima) i dodali smo još i Color Scheme (Slika 27.).

Slika 27. : Tlocrt prizemlja sa Area

 

Sada kada u koloni B selektiram željenu namjenu, ostale kolone se automatski popunjavaju sa podacima iz Key Schedules i u zadnjoj koloni sa izračunom zaposjednutosti prostora (Slika 28.).

Slika 28. : Tablica sa izračunom zaposjednutosti

 

Ako želite puni opis ovog postupka, možete nas kontaktirati pa ćemo detaljnije opisati sve korake.
Da zaključimo, u projektu možemo imati koliko želimo Area Plans-a. Napravimo željene Area Schemes i u Project Browseru se tako i grupiraju. Tako ako želimo izvući neke površine: namjena, bruto površina, izgrađenost itd. to sve možemo sa Area Plans na način kako je to u ovom blogu opisano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST