inventor-2015-banner-lockup-269x66

Essentials (30 šk.h)

alt

Uvod i priprema

Sažetak tema koje se obrađuju
Upoznavanje s radnim sučeljem
Manipulacijama pogledima
Podešavanje radne datoteke

Skice

Izrada 2D skica
Geometrijska ograničenja
Dimenzioniranje skice

Izrada dijelova

Odabir skice za izradu geometrijskih tijela
Izrada geometrijskih tijela pomoću alata (extrude, revolve, sweep)
Uređivanje geometrijskih tijela
Kreiranje skošenja i zaobljenja
Kreiranje provrta i defiranje navoja
Kreiranje značajki ponavljanja i zrcaljenja
Kreiranje tankostijenih dijelova

Izrada sklopova

Ubacivanje i manipuliranje dijelovima
Postavljanje dijelova u sklopu
Povezivanje dijelova pomoću geometrijskih ograničenja
Ubacivanje standardnih dijelova u sklop
Kreiranje dijelova unutar uređivača sklopa

Tehnička dokumentacija

Radno sučelje za izradu dokumentacije
Kreiranje nacrta, tlocrta, bokocrta, presjeka, detalja
Kotiranje dijelova i sklopova
Postavljanje simbola, oznaka
Postavljanje oznake pozicija na sklopove
Izrada BOM tablica