bim_management_header

 

 

BIM sustav

BIM (Building information modeling) sustav je najnapredniji koncept u projektiranju koji objedinjuje sve struke u građevinarstvu i arhitekturi. Osnova BIM sustava je 3D model objekta koji osim vizualne reprezentacije  u sebi sadrži i mnoge druge informacije kao što su npr. geodetske koordinate, količine materijala i elemenata, svojstva elementa (toplinska provodljivost, masa, čvrstoća...), detalji elemenata, cijene i mnoge druge informacije potrebne za izradu projektne dokumentacije i izgradnju samog objekta.  
Danas se BIM sustav naziva i 5D modeliranje jer osim 3D modela BIM model u sebi sadrži dodatne informacije te prilikom izgradnje objekta uz pomoć BIM sustava se prate faze izgradnje, a kasnije i održavanje objekta.

 

BIM aplikacije

Trenutno najrazvijenija i najpopularnija BIM aplikacija za projektiranje u visokogradnji je Autodesk Revit koji se dijeli na:

 

BIM Management

Za prijelaz na BIM sustav nije dovoljno samo prijeći na BIM aplikaciju kao što je Autodesk Revit.
Kao i u CAD Manegementu, tako i Revit aplikaciju potrebno je prilagoditi hrvatskim propisima i vizualnim standardima krajnjeg korisnika te definirati mnoge druge informacije i parametre koji su osnova BIM sustava. Osim toga, potrebno je postaviti standarde u korištenju aplikacije te standarde u radu općenito, uključujući sve ostale elemente i aspekte informacijskog sustava u radnom okruženju kako bi učinkovitost i iskoristivost alata dosegla najviši nivo.

 

Osnovni detalji o BIM Management sustavu

Pri samoj izradi projektne dokumentacije, od idejnog rješenja do izvedbenog projekta, koristi se čitav niz različitih radnji i protokola kako bi se došlo do finalne verzije. Na većini segmenata se gubi puno više vremena nego što je to zaista potrebno. Kad se zbroji ukupni gubitak na godišnjem nivou, iznosi su i više nego preveliki.

Iz tog razloga u BIM sustavu radimo na uvođenju standarda, unifikacije rada i automatizacije procesa.
To se osobito odnosi na sljedeće segmente rada:


1. POHRANA PODATAKA:

 • struktura direktorija
 • struktura datoteka
 • nomenklatura datoteka
 • verzioniranje
 • arhiva podataka
 • backup podataka.

2. IZRADA PREDLOŽAKA CRTEŽA:

 •   pregledni predlošci (View Templates) prema namjeni
  • situacija
  • tlocrti (idejni, glavni, izvedbeni)
  • presjeci
  • pročelja
  • plan oplate
  • etažni elaborati
  • vodni doprinosi i dr.

S obzirom da u BIM sustavu uglavnom gradimo jedan model, pomoću predefiniranih preglednih predložaka vrlo jednostavno i brzo određujemo vrstu prikaza prema namjeni.

3. STANDARDIZACIJA I UNIFIKACIJA STILOVA ZA SVA MJERILA:

 • text
 • kote
 • šrafure
 • oznake elemenata
 • oznake prostorija
 • vrata i prozora
 • oznake zidova i dr.
 • shema boja za etažne elaborate
 • okviri i sastavnice.      
   

4. IZRADA I STANDARDIZACIJA BIBLIOTEKE „BIM“ ELEMENATA (Familija)

Osnova BIM sustava su parametrički „inteligentni“ objekti koji osim vizualnog prikaza u sebi sadrže i druge informacije koje su nam potrebne kod projektiranja i pri izradi projektne dokumentacije. Kreiranje takvih elemenata je vrlo kompleksan posao jer se mora voditi računa o mnogim faktorima kako bi takvi elementi bili kvalitetni. U obzir treba uzeti vizualni prikaz elemenata ovisno o vrsti prikaza.

Primjer: Vrata se različito prikazuju u različitim mjerilima, a također ta ista vrata potrebno je prikazati i u drugim vrstama nacrta kao što je shema stolarije.

Zatim je potrebno voditi računa o informacijama koje ćemo dobivati iz tih elemenata

Primjer: Tip vrata (jednokrilna, dvokrilna,...) materijali, dimenzije, detalji, dobavljači, cijena i dr.

Na kraju je potrebno kompletnu „arhitekturu“ takvog elementa optimizirati kako ne bi došlo do usporavanja računala prilikom rada s toliko zahtjevnim elementima.

Biblioteka „BIM“ elemenata se radi prema zahtjevima i potrebama klijenata te svaki element može biti više ili manje kompleksan.

S obzirom da je nemoguće predvidjeti sve elemente koji će biti potrebni u kasnijem korištenju, predvidjeli smo i pravilnikom definirali protokol na koji način se te gotove  elemente može prilagoditi prema trenutnim potrebama, a da takav novi element i dalje bude standardiziran i potpuno funkcionalan. Ako je izmjena postojećeg objekta zahtjevnija, u sklopu BIM Managementa nudimo uslugu održavanja sustava unutar kojega trenutno rješavamo probleme i nadograđujemo sustav prema potrebama.


5. IZRADA „PAMETNIH“ TABLICA

Snaga BIM sustava je upravo u automatskom ažurnom praćenju količina materijala i elemenata koji se nalaze unutar projekta. Interaktivne tablice omogućuju nam da u svakom trenutku imamo uvid i kontrolu nad svim elementima. Informacije o količinama vrlo lako možemo prebaciti u tablične kalkulatore (Excel) te nam uvelike olakšavaju izradu troškovnika i drugih iskaza količina. Oblik i parametri tablica prilagođavaju se potrebama klijenata te lokalnim propisima i standardima.


6. IZVLAČENJE PODATAKA

Autodesk Revit aplikacija potpuno je kompatibilna s ostalim Autodesk CAD aplikacijama stoga je suradnja projektanata koji rade u CAD i Revit aplikaciji potpuna. U sklopu objedinjenja CAD i BIM Managementa definirali smo „Layer key“ pomoću kojeg je prebacivanje podataka iz Revit aplikacije u CAD vrlo jednostavno i ne zahtijeva dodatnu obradu eksportiranih podataka.


7. KOLABORACIJA I SIMULTANI RAD NA PROJEKTU

Prije početka rada na novom pojektu potrebno je napraviti plan rada suradnika te definirati način na koji će međusobni simultani rad biti što sigurniji i učinkovitiji.


8. EDUKACIJA

Na kraju implementacije BIM sustava prije primopredaje održavamo edukaciju zaposlenika. Edukacija obuhvaća napredno korištenje Ravit aplikacije s iskustvenim „tips and tricks“ primjerima, te korištenje implementiranih rješenja.


Nakon primopredaje BIM Management sustava ne stajemo s međusobnom suradnjom već smo vam na raspolaganju kao tehnička podrška u sljedećih nekoliko projekata. Ovaj dio je vjerojatno i najvažniji jer ćete kroz rad na projektu uvidjeti stvarne potrebe i eventualne probleme koje možemo brzo i efikasno riješiti.
Naš tim eksperata ima bogato znanje i iskustvo u rješavanju svih problema vezanih uz primjenu informacijskih sustava u graditeljstvu i arhitekturi.

Na vrh