Search
Blog single

Stambeno naselje Novo Brdo, Ljubljana

Opširnije

Projekt izgradnje stambenog naselja na površini od 5 ha kojeg čini 18 višestambenih zgrada i 2 garaže ukupne površine cca 66 000m2.
Investitor javni – Stanovanjski sklad Republike Slovenije, a projekt financiran od EU sa zahtjevima za implementacijom 3D,4D i 5D BIM pristupa.
Projekt je socijalnog karaktera te namijenjen stanarima slabijih financijskih prihoda.
BIM modeli izvedbenog projekta arhitekture, konstrukcija, strojarskih i elektro instalacija te uređenje hortikulture i urbane opreme s razvojnom razinom detalja LOD 350 napravljeni su u programu Autodesk Revit 2018, komunalna infrastruktura u Civil 3D programu, prometnice i  vanjska infrastruktura Sewer +. Objedinjeni koordinacijski model izrađen u programu Autodesk Navisworks Manage 2018. unutar kojeg su se izrađivale i analize sudara.  Praćenje i kontrola te komunikacija putem BIM 360 Teams.

Isporuka:  92 originalna modela + 89 IFC modela = 181 model
Uloge:

  • INVESTITOR: Stanovanjski Sklad Republike Slovenije
  • VODITELJ PROJEKTA: Dekleva Gregorić Arhitekti d.o.o.
  • PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dekleva Gregorić Arhitekti d.o.o.
  • PROJEKTANT KONSTRUKCIJA: CBD d.o.o.
  • PROJEKTANT STROJARSKIH INSTALACIJA: VELING-DEOL d.o.o..
  • PROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJA: MAT-EL d.o.o.
  • PROJEKANT PROMETNICA, VANJ. UREĐENJA i VANJ.INFRASTRUKTURE: STANDARD d.o.o.
  • BIM RECENZENT: Gartner arhitekti d.o.o. i N42 d.o.o.
  • BIM KOORDINATOR I MODELER: Intelika d.o.o.

Godina: 2018
Web: https://ssrs.si/projekti/novo-brdo/predstavitev/

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST