Search
Blog single

Industrijska hala Urinj, INA d.d.

Opširnije

Industrijska hala, Urinj izvedbeni projekt konstrukcije hale.
Izrađen 3D model armature i spojnih detalja elemenata na temelju dobivenih revidiranih nacrta, sa izradom konačne izlazne dokumentacije (shop drawings).
Model izrađen u programu Autodesk Revit 2021, dok je za koordinacijski alat korišten Navisworks Manage 2021.

Izvođač: GP Krk d.d.
BIM modeler armature: Intelika d.o.o.
Godina: 2021

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST