Search
Blog single

Revit – Planting Family – Uređenje grafičkog prikaza drveća

 

        

 


 

Kao što možemo prilagođavati grafički izgled svih familija u Revitu, tako je to i sa familijom kategorije <Planting> (biljke). U našem primjeru krenut ćemo sa standardnom familijom u Revitu za drveće – „M-RPC Tree – Deciduous“(Slika 1.).
Važno je napomenutu da su RPC familije posebna vrsta familija u Revitu, njihov prikaz u 2D i 3D pogledima je predstavljen običnim linijama i plohama (slika 1. a, b i c). U 3D pogledu ako koristimo <Realistic visual style> vidimo poboljšani prikaz drveća (Slika 1d.). Kada renderiramo 3D pogled, drvo je prikazano fotorealistično u dobivenoj renderiranoj slici (Slika 1e.).

Slika 1:a) tlocrtni prikaz; b) 3d prikaz – Hiden Line ;  c) 3d prikaz – Shaded ; d) 3d prikaz – Realistic      e) Render

 

Za početak ćemo se pozabaviti izmjenom 2D prikaza drveća u tlocrtnom pogledu (Slika 2.).

Slika 2.Postojeći 2D izgled familije „M-RPC Tree – Deciduous“

 

U projekt postavimo jednu instancu familije „M-RPC Tree – Deciduous“, selektiramo je i u kartici Modify à kliknemo <Edit Family>.
Nakon što otvorimo postojeću familiju u <Family editoru>, prebacimo se u pogled <Ground Floor> gdje možemo primijetiti da se ova familija sastoji od 1) Render Apperance-a, koji ne možemo editirati i 2) 2D prikaza koji je „nested“ (ugniježđena) familija naziva <Deciduous Base> (Slika 3.).

 

 

Slika 3. Izgled „M-RPC Tree – Deciduous“ u <Family Editoru>

 

Selektiramo 2D prikaz drveća i kliknemo <Edit Family>.
U novo otvorenoj familiji (u pogledu <Ground Floor>) obrišemo postojeći prikaz i sada možemo nacrtati novi željeni prikaz. U našem primjeru obrisati ćemo sve unutarnje linije, ostaviti samo vanjsku kružnicu i postaviti radijus na kružnici 150cm.(Slika 4.).

Slika 4. Kružnica sa radijusom 150cm

 

Možemo ubaciti i sliku ili dwg fajl kao podlogu za crtanje (Slika 5.).

Slika 5. Ubačena slika kao podloga za crtanje

 

Zatim idemo u karticu Annotate –> Symbolic Line i alatima za crtanje iscrtamo novi 2D prikaz (Slika 6.). Za kompliciranije linije možete koristiti i spline.

Slika 6. Iscrtavanje novog izgleda 2D prikaza

 

Nakon što smo iscrtali novi prikaz kliknemo <Load into Project> i ubacimo ga natrag u početnu familiju i kliknemo „Overwrite the existing version and its parameter values“. Sada možemo ubaciti familiju u projekt i također zamijeniti postojeću familiju u projektu. (Slika 7.).

 

Slika 7. Stari i novi 2D prikaz drveća

 

Sljedeće što možemo napraviti je dodati boju tlocrtnom prikazu jer je trenutni prikaz proziran.
Za dodavanje boje ovom prikazu napraviti ćemo <Field Region> sa željenim hatch-om u <Detail Item> familiji. Otvorimo novi predložak za familiju File –> New –> Family –> otvorimo predložak „Metric Detail Item“.
Za podlogu možemo napraviti Copy/ Paste –> Aligned to Same Place linija iz familije gdje smo napravili novi prikaz 2d familije kao podlogu za <Filled Region>. Zatim u kartici Create –> Filled Region, napravimo novi tip <Filled Region> sa željenom bojom i šrafurom, i iscrtamo regiju željenog oblika (Slika 8.).

Slika 8. Izrada <Filled Region-a>

 

Završimo <Field Region> i izbrišemo linije koje smo iskoristili kao podlogu.
Ovu familiju ubacimo u familiju 2D prikaza („Deciduous Base“) i preklopimo sa njima, i ponovno je ubacimo u početnu familiju  i natrag u projekt (Slika 9.).

Slika 9. Novi 2D prikaz drveća sa bojom

 

S ovime smo završili uređenje 2D prikaza drveća u tlocrtu. Možemo se još prebaciti u 3D pogled (Graphic Display: Shaded ili Consistent Colors), da vidimo kako ovo drveće izgleda i kako možemo urediti njihov izgled u tom pogledu (Slika 10.).

Slika 10. Postojeći 3D prikaz drveća

 

Možemo za početak spustiti drveće u teren da sakrijemo „postolje“ – ako ne želimo da se vidi. Selektiramo sve drveće i u <Properties> prozoru stavimo <Elevation from Level> cca -10 cm.(Slika 11.).

Slika 11. Sakrivanje „postolja“ drveća

 

Možemo još promijeniti i sivu boju ovog drveća i staviti neku drugu, npr. tamno zelenu
Idemo u karticu Manage –> Object Styles (Slika 12.).

Slika 12. Kartica Manage

 

U <Model Objects> pronađemo <Planting> kategoriju i kliknemo sivi kvadrat u stupcu Materials –> Create New Material, desni klik na novostvoreni <Default New Material> i <Rename>, nazovemo ovaj materijal „Drveće“, dalje pod karticom Graphic –> Shading –> Color, stavimo željenu boju drveća (Slika 13.).

  

Slika 13. Promjena materijala kategorije „Planting“

 

Ovime smo promijenili i 3D izgled drveća u <Graphic Display-u>, <Shading> ili <Consistent Colors> (Slika 14.).

Slika 14.  Novi 3D izgled drveća

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST