Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Uvod i priprema

Općenito o Autodesk Robot-u

Glavne značajke softvera (metode proračuna, višejezičnost, tipovi elemenata, GUI, Integracija s Autodesk Revitom, otvoreni API)

Ulazno sučelje, informacije o programu, provjera novih ažuriranja

Moduli unutar Robota

Sadržaj edukacije

Sučelje i upravljanje

Izbornici, alatne trake, „Object Inspector“, dodatne alatne trake, „ViewCube“, upravljanje pogledima

Rasporedi sučelja

Postavke programa (jezika i normi – Eurokod)

Postavljanje projektnih postavki (mjerne jedinice, materijali, nacionalni parametri)

Upravljanje mišem

Načini unosa podataka

Tipkovnički prečaci

Osnove modeliranja

Prosta greda, čvor, štap, oslonac, slučaj opterećenja, proračun, pregled rezultata

AB okvir, modeliranje, proračun, dimenzioniranje

Model čelične hale

Elementi modela: osi, štapni elementi, oslonci

Uređivanje modela (kopiranje, zrcaljenje, grupe selekcija)

Raspoređivanje i ravnanje podrožnica, zadavanje ekcentriciteta, rubni uvjeti

Zadavanje obloge („Cladding“ elemenata)

Slučajevi opterećenja, sile, kombinacije opterećenja

Proračun i analiza rezultata

Dimenzioniranje čeličnih elemenata, optimizacija

Dimenzioniranje čeličnih spojeva

Model ab konstrukcije

Elementi modela: osi, štapni elementi, plošni elementi, oslonci

Uređivanje modela (kopiranje, zrcaljenje, grupe selekcija)

Uređivanje i izmjena plošnih elemenata

Slučajevi opterećenja, sile, kombinacije opterećenja

Modalna analiza i seizmički proračun

Proračun i analiza rezultata

Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata (plošnih i štapnih)

Izvještaji

Snimanje rezultata iz modela i sastavljanje izvještaja

Izvoz rezultata iz pratećih modula (čelični spojevi, osnovni armiranobetonski elementi)

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST