Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

45 šk.h

 

Osnovna podjela edukacijskog programa Revit Structure Expert:

1. Revit Structure Essentials (20 šk.h.)

2. Revit Structure Intermediate (20 šk.h)

3. Navisworks Manage (5 šk.h)

SADRŽAJ EDUKACIJE:

Uvod i priprema

Uvod u BIM

Općenito o Autodesk Revit-u u građevinskoj struci

Ulazno sučelje

Struktura i hijerarhija Revit objekata

Organizacija Revit preglednika i rada

Sučelje i upravljanje

Podešavanje projektne datoteke

Elementi građevinskog projekta u Revit-u

Organizacija prema elementima projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija)

Radni tokovi

O predlošcima prikaza i filtrima

Predložak i filtri za nosivu konstrukciju, plan pozicija i plan oplate

Predložak i filtri za plan armature

Osnovne modeliranja

Zidovi

Osi

Vrata i prozori

Ploče

Stupovi i grede

stubišta i otvori

Temelji

Upravljanje prikazima

Upravljanje osnovnim vrstama prikaza

Kreiranje i primjena predloška prikaza

Izrada detalja

Opremanje nacrta

Kote

Oznake zidova, ploča

Tekst

Uvoz i izvoz dwg (AutoCAD) datoteka

Priprema i uvoz DWG datoteke

Izvoz u dwg datoteke

Plan pozicija

Izrada 2D familija oznaka za plan pozicija za temelje, stupove, grede, niz greda, zidove i ploče

Izrada plana pozicija

Statički model

Određivanje i podešavanje statičkog modela nosive konstrukcije, opterećenja, rubni uvjeti

Plan oplate

Općenito o načinu izrade planova oplate u Revit-u

Izrada plana oplate

Priprema za izlaznu dokumentaciju

Tablice s iskazima elemenata i količine materijala

Iskaz broja elemenata

Iskaz količine materijala

Uporabne formule za proračun željenih vrijednosti

Popis nacrta

Izrada 3D familija

Izrada 3D familije AB stupa, AB temelja i AB grede

Matematičke funkcije i operatori, kontrolne varijable i granične vrijednosti

Modeliranje armature

Izrada sistemskih familija profila armature

Izrada sistemskih familija armaturnih mreža

Načini dodjele pozicija i pozicioniranje

Automatsko generiranje armature u osnovnim nosivim elementima AB konstrukcije

Ručno modeliranje armature u AB elementima (stupovi, grede, temelji, zidovi, ploče)

Postavljanje graničnih uvjeta armature, dinamička svojstva armature i automatsko ažuriranje

Izrada familija proizvoljnih oblika armaturnih šipki

Provjera sudara šipki armature

Označavanje armature

Priprema tlocrta, nacrta, bokocrta i presjeka za izlaznu dokumentaciju

Načini označavanja i označavanje

Podešavanje familija oznaka armature

Izrada iskaza

Sastavljanje izlazne dokumentacije

Plan pozicija

Plan oplate

Ispis

Kolaboracija u Revitu

Radni postupak za modeliranje armature na velikom modelu

Načini suradnje više suradnika na istom modelu

Koordinacija s ostalim strukama

Link-anje Revit modela drugih struka

Kolaboracija, koordinacija i projekta putem Navisworks Manage programa

Uvod u sučelje

Postavke za uvoz modela

Navigiranje kroz model

Grupiranje, sortiranje

Revizije i komentari

Pregled svojstava elemenata model

Analiza sudara i izrada izvješća

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST