Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Uvod i priprema

Općenito o uporabi Revit-a u građevinskoj struci

Elementi građevinskog projekta u Revit-u

Struktura i hijerarhija Revit objekata

Organizacija Revit preglednika i rada

Organizacija prema elementima projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija)

Radni tokovi

O predlošcima prikaza i filtrima

Predložak i filtri za nosivu konstrukciju, plan pozicija i plan oplate

Plan pozicija

Izrada 2D familija oznaka za plan pozicija za temelje, stupove, grede, niz greda, zidove i ploče

Izrada plana pozicija

Statički model

Određivanje i podešavanje statičkog modela nosive konstrukcije, opterećenja, rubni uvjeti

Prebacivanje konstrukcije u Robot Structural Analysis Professional

Proračun i dimenzioniranje

Prebacivanje konstrukcije iz Robot Structural Analysis Professional u Revit

Pregledavanje ažuriranih promjena

Plan oplate

Općenito o načinu izrade planova oplate u Revit-u

Izrada plana oplate

Priprema za izlaznu dokumentaciju

Tablice s iskazima elemenata i količine materijala

Iskaz broja elemenata

Iskaz količine materijala

Uporabne formule za proračun željenih vrijednosti

Popis nacrta

Sastavljanje izlazne dokumentacije

Plan pozicija

Plan oplate

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST