Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Uvod i priprema

Općenito o edukaciji

O izradi 3D familija u Revit-u

O izradi armature u Revit-u

Organizacija Revit preglednika i rada

Organizacija preglednika projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija)

Radni tokovi

Predložak i filtri za plan armature

Izrada 3D familija

Izrada 3D familije AB stupa, AB temelja i AB grede

Matematičke funkcije i operatori, kontrolne varijable i granične vrijednosti

Modeliranje armature

Izrada sistemskih familija profila armature

Izrada sistemskih familija armaturnih mreža

Načini dodjele pozicija i pozicioniranje

Automatsko generiranje armature u osnovnim nosivim elementima AB konstrukcije

Ručno modeliranje armature u AB elementima (stupovi, grede, temelji, zidovi, ploče)

Postavljanje graničnih uvjeta armature, dinamička svojstva armature i automatsko ažuriranje

Izrada familija proizvoljnih oblika armaturnih šipki

Provjera sudara šipki armature

Označavanje armature

Priprema tlocrta, nacrta, bokocrta i presjeka za izlaznu dokumentaciju

Načini označavanja i označavanje

Podešavanje familija oznaka armature

Izrada iskaza

Sastavljanje izlazne dokumentacije

Kolaboracija

Radni postupak za modeliranje armature na velikom modelu

Načini suradnje više suradnika na istom modelu

Koordinacija s ostalim strukama

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST