Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

45 šk.h

 

Osnovna podjela edukacijskog programa Revit MEP-HVAC Expert:

1. Revit MEP Essentials (20 šk.h.)

2. Revit MEP HVAC Intermediate (20 šk.h)

3. Navisworks Manage (5 šk.h)

SADRŽAJ EDUKACIJE:

Uvod i priprema

Uvod u BIM

Općenito o Autodesk Revit-u

Sučelje i upravljanje

Podešavanje projektne datoteke

Predlošci

Modeliranje osnovnih arhitektonskih elemenata

Osi

Zidovi

Vrata i prozori

Ploče

Krov

Spušteni stropovi

Vodovod i kanalizacija

Uvoz Revit arhitektonskog modela

Uvoz 2D AutoCAD podloga

Uvoz potrebnih familija

Postavljanje komponenata sustava

Vrste i vođenje cjevovoda

Iskaz količina

Izrada dokumentacije i izvoz u PDF format

Grijanje, hlađenje i ventilacija

Uvoz Revit arhitektonskog modela

Uvoz potrebnih familija

Postavljanje komponenata sustava

Definiranje sustava

Vrste i vođenje cjevovoda i kanala

Iskaz količina

Izrada dokumentacije i izvoz u PDF format

Elektro instalacije

Uvoz Revit arhitektonskog modela

Uvoz potrebnih familija

Postavljanje komponenata sustava

Definiranje i povezivanje u strujne krugove

Upravljanje strujnim krugovima

Izrada dokumentacije i izvoz u PDF format

Uvod i priprema u napredni dio edukacije (Intermediate)

Sažetak tema koje se obrađuju

Suradnja sa ostalim strukama na projektu

Podešavanje projektne datoteke

Početne postavke

Povezivanje u Revit MEP model

Učitavanje potrebnih familija

Definiranje sustava ventilacije

Definiranje sustava grijanja i rashlađivanja

Sustav ventilacije

Proračun toplinskih gubitaka i dobitaka

Komponente za distribuciju zraka

Mehaničke komponente

Oprema za rashlađivanje i(ili) zagrijavanje

Vrste i vođenje kanala

Modeliranje, dimenzioniranje i prilagođavanje sustava

Proračun pada tlaka

Sustavi grijanja i rashlađivanja

Proračun toplinskih gubitaka i dobitaka

Komponente sustava

Vrste i vođenje cjevovoda

Modeliranje, dimenzioniranje i prilagođavanje sustava

Proračun pada tlaka

Iskaz količina

Tablice ventilacijskih kanala i fazonskih elemenata, cjevovoda i strojarske opreme

Priprema dokumentacije

Okviri, sastavnice

Ubacivanje pogleda i tablica

Izvoz datoteka u DWG formatu

MEP familije

Parametri

Konektori

Modeliranje, parametrizacija

Kolaboracija, koordinacija i projekta putem Navisworks Manage programa

Uvod u sučelje

Postavke za uvoz modela

Navigiranje kroz model

Grupiranje, sortiranje

Revizije i komentari

Pregled svojstava elemenata model

Analiza sudara i izrada izvješća

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST