Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

45 šk.h

 

Osnovna podjela edukacijskog programa Revit Architecture Expert:

1. Revit Essentials (20 šk.h.)

2. Revit Architecture Intermediate (20 šk.h)

3. Navisworks Manage (5 šk.h)

SADRŽAJ EDUKACIJE:

Uvod i priprema

Uvod u BIM

Općenito o Autodesk Revit-u

Ulazno sučelje

Predlošci

Sučelje i upravljanje

Podešavanje projektne datoteke

Osnove modeliranja

Zidovi, osi, vrata i prozori, ploče, stupovi, grede, krov, stubišta, otvori, temelji

Staklene stijene

Teren

Namještaj i sanitarije

Elementi oko objekta

Upravljanje prikazima

Upravljanje osnovnim vrstama prikaza

Kreiranje i primjena predloška prikaza

Izrada detalja

Opremanje nacrta

Kote

Oznake prostorija, oznake bojama

Oznake stolarije

Oznake zidova

Tekst

Tablice

Osnove kreiranja i oblikovanja tablica

Tablica prostorija, vrata, zidova

Uvoz i izvoz dwg (CAD) datoteka

Priprema i uvoz DWG datoteke

Izvoz u dwg (CAD) datoteke

Vizualizacija

Okviri, sastavnice i ispis

Modeliranje masama 1

Kreiranje mase – konceptualno modeliranje

Ubacivanje mase u projekt

Kreiranje etaža za studiju volumena

Dodavanje elemenata na površinu masa

Lokacija građevine

Uvoz gekodiranih dwg podloga

Određivanje lokacije i azimuta

Faze

Rad s fazama, stilovi prikaza, filteri faza

Grupe

Izrada i dupliciranje grupa

Isključivanje elemenata iz grupe

Izvoz i link grupa, preuzimanje

Varijante

Varijantna rješenja projektnog modela

Studija osunčanja

Napredna vizualizacija

Materijali, svjetlo, postavljanje scene, renderiranje

Revit familije

Familije općenito

Modeliranje familija na licu mjesta pomoću osnovnih 3D alata (sweep, extrusion itd.)

2D familija

Parametarske 2D i 3D familije

Kolaboracija, koordinacija i projekta putem Navisworks Manage programa

Uvod u sučelje

Postavke za uvoz modela

Navigiranje kroz model

Grupiranje, sortiranje

Revizije i komentari

Pregled svojstava elemenata model

Analiza sudara I izrada izvješća

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST