Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Modeliranje masama 1

Kreiranje mase – konceptualno modeliranje

Ubacivanje mase u projekt

Kreiranje etaža za studiju volumena

Dodavanje elemenata na površinu masa

Lokacija građevine

Uvoz gekodiranih dwg podloga

Određivanje lokacije i azimuta

Faze

Rad s fazama, stilovi prikaza, filteri faza

Grupe

Izrada i dupliciranje grupa

Isključivanje elemenata iz grupe

Izvoz i link grupa, preuzimanje

Varijante

Varijantna rješenja projektnog modela

Studija osunčanja

Napredna vizualizacija

Materijali, svjetlo, postavljanje scene, renderiranje

Revit familije

Familije općenito

Modeliranje familija na licu mjesta pomoću osnovnih 3D alata (sweep, extrusion itd.)

2D familija

Parametarske 2D i 3D familije

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST