Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

30 šk.h

 

Uvod i priprema

Sažetak tema koje se obrađuju

Upoznavanje s radnim sučeljem

Manipulacijama pogledima

Podešavanje radne datoteke

Skice

Izrada 2D skica

Geometrijska ograničenja

Dimenzioniranje skice

Izrada dijelova

Odabir skice za izradu geometrijskih tijela

Izrada geometrijskih tijela pomoću alata (extrude, revolve, sweep)

Uređivanje geometrijskih tijela

Kreiranje skošenja i zaobljenja

Kreiranje provrta i defiranje navoja

Kreiranje značajki ponavljanja i zrcaljenja

Kreiranje tankostijenih dijelova

Izrada sklopova

Ubacivanje i manipuliranje dijelovima

Postavljanje dijelova u sklopu

Povezivanje dijelova pomoću geometrijskih ograničenja

Ubacivanje standardnih dijelova u sklop

Kreiranje dijelova unutar uređivača sklopa

Tehnička dokumentacija

Radno sučelje za izradu dokumentacije

Kreiranje nacrta, tlocrta, bokocrta, presjeka, detalja

Kotiranje dijelova i sklopova

Postavljanje simbola, oznaka

Postavljanje oznake pozicija na sklopove

Izrada BOM tablica

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST