Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Predstavljanje programa i upoznavanje sa sučeljem

Pravilno pokretanje

Tipovi Datoteka i osnovna namjena – razlika između raznih tipova datoteka u AutoCAD-u

Pregled početnog zaslona – što čemu služi i što sve možemo pokrenuti na početku

Pravilno otvaranje postojeće datoteke crteža i stvaranje nove datoteke crteža

Pravilno kretanje po sučelju programa – pravilna uporaba prozora, kretanje mišem, navigacija, zoom, pan i sl.

Pregled načina unosa podataka – naredbena linija, alatne trake, dinamički unos

Osnove crtanja

Osnovne naredbe za crtanje i izbor objekata – Line, Polyline

Osnove o slojevima i kako se pravilno koriste – Layer Manager

Unos koordinata, koordinatni sustavi, upravljanje koordinatnim sustavima

Korištenje dinamičkog unosa koordinata

Korištenje pomagala za crtanje, korištenje i upravljanje hvatačima – object snap, object tracking, ortho, polar

Podešavanje i upravljanje mjernim jedinicama u datoteci.

Objekti u crtežu

Linije, Polilinije, Krivulje, Kružnice, Lukovi, Pravokutnici, Poligoni

X-line, konstrukcijske linije i pravci

Point, objekti točaka, definiranje stila i veličine

Upravljanje objektima u prostoru modela – naredbe Move, Copy, Trim, Extend, Fillet, Chamfer, Offset, Stretch,
Scale i sl.

Korištenje naredbi za zrcaljenje, pravokutne i kružne nizove i matrice – Mirror, Array

Korištenje naredbi za rastavljanje i spajanje objekata – Break, Join

Označavanje i opisivanje crteža

Izrada šrafura – naredbe Hatch, Boundary i Region

Definiranje stila teksta i unos teksta u crtež, običan i višeredni tekst, uređivanje tekstova

Revizijski oblaci za označavanje i revizije – tipovi, podešavanje i uporaba

Kotiranje, definiranje i podešavanje stila kotiranja, lokalna podešavanja i promjene, mjerilo

Kotiranje i dimenzioniranje

Oznaka centra – Centermark

Ordinatne kote, ukupne dužine

Stilovi kota i promjene na mjestu

Kreiranje podstilova kotiranja

Ispis nacrta

Osnovni načini ispisa nacrta iz autoCAD-a

Kreiranje i upravljanje listovima -layouti

Kreiranje i upravljanje prozorima s pogledom – Viewports

Upravljanje koordinatnim sustavima u listovima – Viewport UCS

Osnovni ispis iz prostora modela

Ispis iz prostora papira i naprednije podešavanje ispisa

Uređenje datoteke debljina linija – CTB

Ispis u PDF format

Sadržaj za višekratnu uporabu

Osnove blokova – što su i čemu služe

Kreiranje vlastitog bloka

Mijenjanje i uređivanje blokova, dodatna podešavanja

Kreiranje datoteke predloška za crtanje – DWT datoteke

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST