Share
USLUGE

plan-edukacije

 •   Uvod i priprema Uvod u edukaciju Sažetak tema koje se obrađuju Uvod u sučelje modula Podešavanje projektne datoteke Sustavi ventilacije Komponente sustava Učitavanje i ubacivanje potrebnih familija u projekt Vrste i vođenje kanala (Pipe Series) Modeliranje Mogućnosti spajanja – Sprinkler Connection Dimenzioniranje i prilagođavanje sustava (Sizing, Calculation, Design Area) Tablice i iskazi količina Bill […]

 •   Uvod i priprema Uvod u edukaciju Sažetak tema koje se obrađuju Uvod u sučelje modula Podešavanje projektne datoteke Sustavi električnih instalacija Komponente sustava Učitavanje i ubacivanje potrebnih familija u projekt Vrste i vođenje bužira (Conduit) Vrste i vođenje kabelskih polica (Cable Tray) Modeliranje (Crossing, Angle to Horizontal, Split Segments…) Ožičenje Crtanje shema (Electrical Schematics […]

 •   Uvod i priprema Uvod u edukaciju Sažetak tema koje se obrađuju Uvod u sučelje modula Podešavanje projektne datoteke Sustavi grijanja i hlađenja Komponente sustava Učitavanje i ubacivanje potrebnih familija u projekt Vrste i vođenje cjevovoda (Pipe Series) Modeliranje (Crossing, Angle to Horizontal, Split Segments…) Podno grijanje Mogućnosti spajanja – Pipe Connection Dimenzioniranje i prilagođavanje […]

 •   Uvod i priprema Uvod u edukaciju Sažetak tema koje se obrađuju Uvod u sučelje modula Podešavanje projektne datoteke Sustavi ventilacije Komponente sustava Učitavanje i ubacivanje potrebnih familija u projekt Vrste i vođenje kanala (Duct Series) Modeliranje (Crossing, Angle to Horizontal, Split Segments…) Mogućnosti spajanja – Device Connection Dimenzioniranje i prilagođavanje sustava (Sizing) Balansiranje sustava […]

 •   GETTING STARTED Start with a template Project Data File structure on disk Presentation of AdvanceSteel toolbars including Master Toolbar Osnap Points, Ortho Mode , zoom tools and 3D orbit GRID Drawing Grids Specific functionality for Grids (add, delete., trim axis) Single axes and curved axes Using Coordinate Systems Viewing Tools CREATION OF BEAM Single […]

 •   Uvod i priprema Općenito o uporabi AutoCAD Civil 3D aplikacije u građevinskoj struci Sučelje aplikacije Rad s predlošcima Priprema podloga Rad s točkama o Uvoz točaka o Kreiranje točaka o Kreiranje grupa točaka o Priprema stilova točaka i manipulacija grupama točaka o Izvoz točaka Model terena o Definiranje modela terena (točke, AutoCAD objekti, lomne […]

 •   Uvod i priprema Općenito o Autodesk Robot-u Glavne značajke softvera (metode proračuna, višejezičnost, tipovi elemenata, GUI, Integracija s Autodesk Revitom, otvoreni API) Ulazno sučelje, informacije o programu, provjera novih ažuriranja Moduli unutar Robota Sadržaj edukacije Sučelje i upravljanje Izbornici, alatne trake, „Object Inspector“, dodatne alatne trake, „ViewCube“, upravljanje pogledima Rasporedi sučelja Postavke programa (jezika […]

 •   Uvod i priprema Sažetak tema koje se obrađuju Upoznavanje s radnim sučeljem Podešavanje projektne datoteke Podešavanje postavki nacrta Podešavanje baze elemenata cjevovoda Modeliranje opreme Modeliranje i uređivanje opreme Ubacivanje opreme u bazu elemenata cjevovoda Modeliranje cjevovoda Definiranje elemenata cjevovoda Modeliranje i prilagođavanje cjevovoda Ubacivanje elemenata u cjevovod (ventil, posebno prilagođeni elementi cjevovoda) Ubacivanje ovjesa […]

 •   Uvod u Navisworks O Navisworks-u Tri verzije Navisworks-a Dodavanje i spajanje različitih tipova datoteka Vrste tipova datoteka u Navisworks-u Direktno otvaranje datoteka Izvoz Revit datoteka u Navisworks Dodavanje i spajanje modela Šetnja kroz model Pregled navigacijskog bara Kretanje kroz model Rotiranje modela Pregled oko modela Alat za gravitaciju Korištenje View Cube-a Rad sa pogledima […]

 •   Uvod i priprema Sažetak tema koje se obrađuju Općenito o Revit MEP-u Ulazno sučelje i predlošci Projektno sučelje / sučelje za Revit familije Upravljanje modelom / suradnja s ostalim strukama na projektu Podešavanje projektne datoteke i priprema za rad Početne postavke Uvoz 2D AutoCAD podloga Osnovno modeliranje arhitektonskih elemenata Povezivanje u Revit MEP model […]

 •   Osnovna podjela edukacijskog programa Revit MEP-Electro Expert: 1. Revit MEP Essentials (20 šk.h) 2. Revit MEP Electro Intermediate (20 šk.h) 3. Navisworks Manage (5 šk.h) SADRŽAJ EDUKACIJE: Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Predlošci Modeliranje osnovnih arhitektonskih elemenata Osi Zidovi Vrata i prozori Ploče […]

 •   Osnovna podjela edukacijskog programa Revit MEP-ViK Expert: 1. Revit MEP Essentials (20 šk.h.) 2. Revit MEP ViK Intermediate (20 šk.h) 3. Navisworks Manage (5 šk.h) SADRŽAJ EDUKACIJE: Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u Sažetak tema koje se obrađuju Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Predlošci Modeliranje osnovnih arhitektonskih elemenata Osi […]

 •   Osnovna podjela edukacijskog programa Revit MEP-HVAC Expert: 1. Revit MEP Essentials (20 šk.h.) 2. Revit MEP HVAC Intermediate (20 šk.h) 3. Navisworks Manage (5 šk.h) SADRŽAJ EDUKACIJE: Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Predlošci Modeliranje osnovnih arhitektonskih elemenata Osi Zidovi Vrata i prozori Ploče […]

 •   Osnovna podjela edukacijskog programa Revit Structure Expert: 1. Revit Structure Essentials (20 šk.h.) 2. Revit Structure Intermediate (20 šk.h) 3. Navisworks Manage (5 šk.h) SADRŽAJ EDUKACIJE: Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u u građevinskoj struci Ulazno sučelje Struktura i hijerarhija Revit objekata Organizacija Revit preglednika i rada Sučelje i upravljanje […]

 •   Osnovna podjela edukacijskog programa Revit Architecture Expert: 1. Revit Essentials (20 šk.h.) 2. Revit Architecture Intermediate (20 šk.h) 3. Navisworks Manage (5 šk.h) SADRŽAJ EDUKACIJE: Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u Ulazno sučelje Predlošci Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Osnove modeliranja Zidovi, osi, vrata i prozori, ploče, stupovi, grede, […]

 •   Izrada 3D familija Familija prozora Familija vrata u staklenoj stijeni Familija stupa ograde Familija parametričkog donjeg kuhinjskog elementa Familija svjetiljke (lampe) (Lightning Fixture) 3D familija elemenata konstrukcije Drvena građa i katalozi tipova Predgotovljene armiranobetonske grede raznih oblika presjeka Čelična H greda promjenjivog presjeka – tzv. A nosač Predgotovljeni armiranobetonski stup s utorom na vrhu […]

 •   Uvod i priprema Sažetak tema koje se obrađuju Općenito o Revit MEP-u Suradnja sa ostalim strukama na projektu Podešavanje projektne datoteke Početne postavke Uvoz 2D AutoCAD podloga Osnovno modeliranje arhitektonskih elemenata Povezivanje u Revit MEP model Učitavanje potrebnih familija Sustavi rasvjete Rasvjetna tijela Postavljanje rasvjetnih tijela i definiranje parametara Povezivanje komponenata u strujne krugove […]

 •   Uvod i priprema Općenito o Revit MEP-u Sažetak tema koje se obrađuju Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Početne postavke Uvoz 2D AutoCAD podloga Osnovno modeliranje arhitektonskih elemenata Uvoz Revit arhitektonskog modela Učitavanje potrebnih familija Definiranje sustava vodovoda Definiranje sustava kanalizacije Sustav vodovoda Komponente sustava Mehaničke komponente Vrste i vođenje cjevovoda Modeliranje, dimenzioniranje i […]

 •   Uvod i priprema Sažetak tema koje se obrađuju Informativan proračun toplinskih gubitaka i dobitaka „Green Building Studio“ (GBS) Suradnja sa ostalim strukama na projektu Podešavanje projektne datoteke Početne postavke Uvoz 2D AutoCAD podloga Osnovno modeliranje arhitektonskih elemenata Povezivanje u Revit MEP model Učitavanje potrebnih familija Definiranje sustava ventilacije Definiranje sustava grijanja i rashlađivanja (nestlačivi […]

 •   Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Predlošci Modeliranje osnovnih arhitektonskih elemenata Osi Zidovi Vrata i prozori Ploče Krov Spušteni stropovi Vodovod i kanalizacija Uvoz Revit arhitektonskog modela Uvoz 2D AutoCAD podloga Uvoz potrebnih familija Postavljanje komponenata sustava Vrste i vođenje cjevovoda Iskaz količina Izrada […]

 •   Uvod i priprema Općenito o edukaciji O izradi 3D familija u Revit-u O izradi armature u Revit-u Organizacija Revit preglednika i rada Organizacija preglednika projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija) Radni tokovi Predložak i filtri za plan armature Izrada 3D familija Izrada 3D familije AB stupa, AB temelja i AB grede Matematičke funkcije i operatori, […]

 •   Uvod i priprema Općenito o uporabi Revit-a u građevinskoj struci Elementi građevinskog projekta u Revit-u Struktura i hijerarhija Revit objekata Organizacija Revit preglednika i rada Organizacija prema elementima projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija) Radni tokovi O predlošcima prikaza i filtrima Predložak i filtri za nosivu konstrukciju, plan pozicija i plan oplate Plan pozicija Izrada […]

 •   Izrada i prilagodba Revit predloška Standardizacija Hijerarhija vidljivosti, linije, šrafure, materijali, sheme boja Anotacijske familije i njihova izrada i/ili prilagodba Ostali elementi predloška Najbolje prakse Organizacija Revit preglednika (Project Browser) i načini rada Organizacija preglednika projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija) Radni tokovi Predlošci prikaza i filtri Prilagođene familije Shared parametri Izrada parametričke familije sastavnice […]

 •   Modeliranje masama 1 Kreiranje mase – konceptualno modeliranje Ubacivanje mase u projekt Kreiranje etaža za studiju volumena Dodavanje elemenata na površinu masa Lokacija građevine Uvoz gekodiranih dwg podloga Određivanje lokacije i azimuta Faze Rad s fazama, stilovi prikaza, filteri faza Grupe Izrada i dupliciranje grupa Isključivanje elemenata iz grupe Izvoz i link grupa, preuzimanje […]

 •   Uvod i priprema Uvod u BIM Općenito o Autodesk Revit-u Sučelje i upravljanje Podešavanje projektne datoteke Predlošci Osnove modeliranja Zidovi, osi, vrata i prozori, ploče, stupovi, grede, krov, stubišta, otvori, temelji Staklene stijene Teren Namještaj i sanitarije Elementi oko objekta Upravljanje prikazima Upravljanje osnovnim vrstama prikaza Kreiranje i primjena predloška prikaza Izrada detalja Opremanje […]

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST