Search
Blog single

Revit – Organizacija Project Browser-a


 

U Revit-ovom arhitektonskom predlošku u početnim postavkama pogledi su raspoređeni prema familiji i tipu (Floor Plans, Ceiling Plans, 3D Views, Elevations) (Slika 1.).

Slika 1: Izgled Project Browser-a u početnom predlošku

 

Kako se u projektu povećava broj pogleda ovakvom organizacijom pogleda biti će sve teže upravljati jer ćemo imati sve više pogleda i to različitih statusa, npr. radni pogledi, pogledi za printanje, za slanje itd. U nastavku ćemo opisati korake kako možete bolje organizirati <Project Browser> i prilagoditi ga svojim potrebama.
U ovom primjeru ćemo organizirati poglede prema fazama i prema statusu – ZA PRINT (pogledi koje ćemo postaviti na listove), RADNI (tlocrti u kojima radimo i u kojima ništa nije skriveno, možemo mijenjati grafiku i druge postavke bez utjecaja na prikaz za ispis), IMPORT (pogledi koje možemo koristiti za pronalaženje importiranih fajlova (.dwg, slike, itd.), u aktivnom prikazu (geodetska podloga, katastarski plan i sl.), IZVOZ (pogledi pripremljeni za izvoz, npr. 3D bez namještaja ili sanitarija, itd.).
Prvo ćemo izraditi parametar PREFIX_POGLEDI koji može biti <Project Parameter> ili <Shared Parameter>. Ako izaberemo <Shared Parameter> moći ćemo ga koristiti i u familijama (za sastavnicu npr.).
Mi ćemo ga napraviti kao <Project Parameter>. Koraci za stvaranje novog projektnog parametra su: u kartici Manage (1) –> Project Parameters (2) –> Add (3) –> OK (4)(Slika 2).

Slika 2: Izrada novog projektnog parametra

 

Selektiramo Project parameter (1) –> Parameter Data (2) –> kategorije odaberemo Schedules, Sheets i Views (3) –> OK (4) -> OK (5) (Slika 3.).

Slika 3.: Izrada novog projektnog parametra

 

Sada možemo organizirati strukturu <Project Browser-a> sa novim parametrom. Kliknemo desnom tipkom miša u <Project Browseru> na Views –> Browser Organization (Slika 4.).

Slika 4.: Uređivanje nove organizacije Project Browser-a

 

U novom prozoru idemo u karticu Views (1) –> kliknemo „New“ za stvaranje nove organizacije –> nazvat ćemo ga FAZA/PREFIX (3) -> OK (4) (Slika 5.).

Slika 5.: Nova organizacija kartice Views – FAZA/PREFIX

 

U prozoru <Browser Organization Properties> kliknemo na karticu <Grouping and Sorting> i odaberemo sljedeće parametre (Slika 6.). –> OK.

Slika 6.: „Kartica Grouping and Sorting“

 

U prozoru <Browser Organization> kliknemo na karticu Sheets –> kliknemo „New“ za stvaranje nove organizacije –> nazvati ćemo ga PREFIX –> OK (Slika 7.).

Slika 7.: Nova organizacija kartice Sheets – PREFIX

 

U prozoru <Browser Organization Properties> kliknemo na karticu <Grouping and Sorting> i odaberemo grupiranje prema PREFIX_POGLEDI a zatim po Sheet Number (Slika 8.).

Slika 8.: Kartica „Grouping and Sorting“

 

U prozoru <Browser Organization> kliknemo na karticu Schedules –> kliknemo „New“ za stvaranje nove organizacije –> nazvati ćemo ga PHASE/PREFIX –> OK (Slika 9.).

Slika 9.: Nova organizacija kartice Schedules – PHASE/PREFIX

 

U prozoru <Browser Organization Properties> kliknemo na karticu <Grouping and Sorting> i odaberete grupiranje prema „Phase“ a zatim po PREFIX_POGLEDI, Sort By View Name (Slika 10.).

Slika 11.: Kartica Grouping and Sorting

 

Sada prema novim postavkama, Revit će rasporediti poglede, tablice i listove posebno za svaku fazu i zatim ih prikazati ispod upitnika (???) (Slika 11.).

Slika 11: Nova organizacija Project Browser-a

 

Možemo istovremeno selektirati više pogleda, tablica ili listova istovremeno i dodijeliti im odgovarajući parametar „PREFIX_POGLEDI“ u <Properties> prozoru pogleda. Izmijenite fazu ako je potrebno. Morati ćete dodijeliti ove parametre za svaki novostvoreni pogled. Također, u <Properties> prozoru možete odmah ispuniti parametar sa popisom prikaza što će nam uštediti vrijeme (Slika 12.).

Slika 12.: Prozor „Properties“ pogleda

 

Pogledi će biti poredani po fazama i ako, na primjer, razvijemo fazu projekta „Existing“ tu se nalaze pogledi kojima smo dodijelili faznost „Existing“ (Slika 13.).

Slika 14: Stvaranje novog tipa Area Schemes

 

Za poboljšanje čitljivost <Project Browser-a> uvijek možemo sažeti grupu u desnim klikom miša –> Collapse All ili Collapse Selected.
Naravno ovo je samo jedna od mogućnosti organizacije PB-a, vi ga možete prilagoditi svojem načinu rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST