Intelika novi SOFiSTiK distributer

SOFiSTiK Banner

Zadovoljstvo nam je objaviti da je INTELIKA d.o.o. postala ovlašteni zastupnik i distributer SOFiSTiK rješenja za područje Republike Hrvatske. Software je namijenjen za statičku i dinamičku analizu građevinskih konstrukcija metodom konačnih elemenata (FEM) te za projektiranje konstrukcija zgrada, temelja, tunela, mostova, geotehničkih i drugih konstrukcija.

INTELIKA d.o.o. je osim prodaje licenci usko usmjerena na podršku projektantima koji koriste Autodesk® Revit® u projektiranju.

U cilju još bolje podrške projektantima s fokusom na Revit® platformu, INTELIKA je prepoznala mogućnosti SOFiSTiK rješenja za olakšano projektiranje konstrukcija korištenjem standarnih Revit naredbi, čime su realizacije projektnih zadataka jednostavnije i brže, a suradnja na projektima još bolja.

Saznajte mogućnosti SOFiSTiK (add on) alata za REVIT na sljedećim linkovima:

SOFiSTiK Reinforcement Detailing 2017 for Autodesk® Revit® 2017.

SOFiSTiK Reinforcement Generation 2017 for Autodesk® Revit® 2017.

3D-PDF Export for 2017 for Autodesk® Revit® 2017.

Kompatibilnost SOFiSTiK alata s AutoCAD-om i Revit® donosi inženjerima i konstrukterima značajnu pomoć u radu na području:

  • projektiranja i proračunu konstrukcija zgrada, temelja, tunela, mostova, geotehničkih i drugih konstrukcija
  • statičke i dinamičke analize konstrukcija
  • izrade i crtanja armaturnih planova sa dinamičkom kalkulacijom količina armature.

Detaljnije informacije o SOFiSTiK alatima na AutoCAD® i Revit® platformi možete pronaći na www.sofistik.com.