Search
IPMA

ZAŠTITA

ZAŠTITA PODATAKA

 

 

Intelika d.o.o. obvezuje se da će sa svim informacijama iz prijavne dokumentacije kandidata, kao i ostalim podacima koji se u procesu certifikacije smatraju povjerljivima, postupati u skladu s propisima IPMA-e i HUUP-a te ni na koji način neće omogućiti trećoj strani uvid u podatke.

HUUP-CAPM etički kodeks možete preuzeti na stranici Hrvatske udruge za upravljanje projektima: HUUP etički kodeks

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST