Search
IPMA

PLAN EDUKACIJE i TERMINI ISPITA

8 šk.h.

PRIPREMNI SEMINAR  ZA POSTUPAK OSPOSOBLJAVANJA
VODITELJA PROJEKTA – ICR 4.0

 

8 šk.h + 5 sati ispita za razine IPMA Level D i C

 

  1. Osnove upravljanja projektima
  2. Alati za upravljanje projektima
  3. Standardi i metodologije upravljanja projektima
  4. IPMA – međunarodna organizacija za certifikaciju i razvoj projektnog menadžmenta
  5. NCB – temeljna literatura za postupak certifikacije
  6. Razlike certifikacijskog postupka prema ICR 3.0 i ICR 4.0
  7. Razine certifikacije prema IPMA 4- L–C programu – ICB 4.0
  8. Uvjeti, prijava na certifikaciju i postupak certifikacije prema IPMA 4-L-C programu – ICB 4.0
  9. Osnovni alati za upravljanje projektima
  10. Presjek seminara i priprema za certifikacijski ispit


TERMINI ISPITA U 2021. GODINI

Redovni ispitni rokovi su srijedom na dane:
Srijeda 24.02.2021. u 17h

Srijeda 21.04.2021. u 17h
Srijeda 09.06.2021. u 17h
Srijeda 14.07.2021. u 17h
Srijeda  13.10.2021. u 17h
Srijeda  01.12.2021. u 17h

Napomena:

Tijekom perioda panedmije koronavirusom, ispiti se održavaju online u posebnom terminu za C te posebnom terminu za D razinu – u vremenskom okviru gore navedenih rokova.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST