Search
USLUGE

ipma

  • ZAŠTITA PODATAKA     Intelika d.o.o. obvezuje se da će sa svim informacijama iz prijavne dokumentacije kandidata, kao i ostalim podacima koji se u procesu certifikacije smatraju povjerljivima, postupati u skladu s propisima IPMA-e i HUUP-a te ni na koji način neće omogućiti trećoj strani uvid u podatke. HUUP-CAPM etički kodeks možete preuzeti na stranici […]

  • PREDNOSTI SEMINARA I CERTIFIKACIJE   Seminarom usavršavate svoje znanje upravljanja projektima upoznavajući se s potrebnim elementima i kompetencijama propisanim od IPMA-e kao ključnim za upravljanje projektima Provjeravate i unaprjeđujete svoje sposobnosti Certifikatom potvrđujete svoju kompetentnost u vođenju projekata Certifikat je međunarodno priznat Certifikat je u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i […]

  • POPIS CERTIFICIRANIH   Popis certificiranih možete pregledati i preuzeti sa stranice Hrvatske udruge za upravljanje projektima: CERTIFICIRANI Ili direktno sa stranice International Project Management Association: CERTIFICIRANI-IPMA

  • PRIJAVNA DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK CERTIFIKACIJE i RECERTIFIKACIJE PREMA IPMA ICR 4.0.   DOKUMENTACIJA PRIJE PRIJAVE Osnovni dokumenti koje svaki kandidat treba detaljno proučiti prije prijave za certificiranje su : IPMA ICB4 –  „Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima (knjiga 1) Standard  u kojem su definirane i opisane kompetencije iz upravljanja projektima prema IPMA načelima. Osnovna […]

  • RAZINE CERTIFICIRANJA ZA VODITELJE PROJEKTA – ICR 4.0.       OPIS ,UVJETI  i POSTUPAK CERTIFIKACIJSKIH RAZINA IPMA razina A: Certificirani direktor projekta PROFIL Kandidat je djelovalo u vrlo složenom projektnom okruženju koje ima strateški utjecaj na organizaciju KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI: U posljednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj projekta na […]

  • PRIPREMNI SEMINAR  ZA POSTUPAK OSPOSOBLJAVANJA VODITELJA PROJEKTA – ICR 4.0   8 šk.h + 5 sati ispita za razine IPMA Level D i C   Osnove upravljanja projektima Alati za upravljanje projektima Standardi i metodologije upravljanja projektima IPMA – međunarodna organizacija za certifikaciju i razvoj projektnog menadžmenta NCB – temeljna literatura za postupak certifikacije Razlike […]

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST