Search
Blog single

Revit – Graded Region – obračun razlike novog i postojećeg terena

 


 

U Revitu možete jednostavno izračunati razliku novog i postojećeg terena tj. količine iskopa i nasipa pomoću alata <Grade Region>.
U našem primjeru imamo već ucrtani postojeći teren (1), granice parcele i poziciju buduće građevine samo kao „Filled Region“. Opciju faznosti možemo dodijeliti terenu, kao i bilo kojem drugom elementu u Revitu. Za obračun je bitno da postojeći teren pod opcijama faznosti ima dodijeljeno <Phase Created – POSTOJEĆE> i <Phase Demolished – None> (1) (Slika 1.).

Slika 1: Postojeći teren sa pozicijom građevine

 

Promjene u terenu možemo pratiti opcijom <Graded Region>, nalazi se u kartici Massing & Site –> Graded Region (Slika 2.).

Slika 2.: Naredba <Graded Surface>

 

Nakon pokretanje naredbe nude nam se dvije mogućnosti (Slika 3.). Prva, <Create a new toposurface exactly like existing one> je preciznija, a drugom opcijom ćemo dobiti malo ravnije konture terena. U našem slučaju smo odabrali prvu opciju.

Slika 3.: Opcije za naredbu <Graded Region>

 

Kod pokretanja naredbe <Graded Region> obratite pažnju da ste u Novoj fazi jer ćete inače dobiti upozorenje da je postojeći teren napravljen i srušen u istoj fazi (Slika 4.).

Slika 4: Specificiranje linkova koje želimo uključiti u slanje

 

S <Graded Region> dobili smo dva terena. Novi teren (1) u faznosti ima <Phase Created – NOVO> i <Phase Demolished – None> (2) (Slika 5.). Početni teren (1) će biti automatski izmijenjen i sada pod faznost ima <Phase Created – POSTOJEĆE> i <Phase Demolished – NOVO> (2) (Slika 6.).
Drugim riječima, naš originalni teren je u novoj fazi demoliran i zamijenjen novim terenom na istom mjestu. Prikaze terena možemo kontrolirati u <Properties> prozoru pogleda pomoću faznih filtera.

Slika 5.: Novi teren nakon naredbe <Graded Region>

 

 

Slika 6.: Postojeći teren nakon naredbe <Graded Region>

 

Sljedeće, modelirati ćemo <Building Pad> u obliku naše građevine. Dodavanjem <Building Pad-a> Revit će automatski, u ovisnosti o pozicija Pad-a (je li iznad terena ili ukopan u teren), nasipati ili iskopati teren.
Idemo u Massing & Site à Building Pad, (Slika 7.) i možemo skicirati naš <Building Pad>.

Slika 7.: Naredba <Building Pad>

 

U <Properties> prozoru smo zadali <Height Offset From Level> 100 cm, tako da će građevina biti uzdignuti cca 1,0 m od terena. Prebacimo se u 3D pogled, i u <Properties> prozoru provjerimo opcije pogleda za faznost <Phase Filter – Show Complete> i <Phase – NOVO>, tako da vidimo novo stanje u pogledu. Možemo primijetiti da je podloga uzdignuta i da je Revit popunio prostor od terena do podloge.(Slika 8.). Naravno, možemo još dodatno editirati teren opcijom <Edit Surface>, dodati nove točke i podići ostale dijelove terena ako je potrebno.

Slika 8.: Building Pad

 

Tablicu količina možemo napraviti tako da idemo u View à Schedules à Schedule / Quantities, selektiramo kategoriju „Topography“.
Ostale opcije za tablicu su prikazane na slikama 9. – 11.

Slika 9.: Kartica Fields: ubačeno Name, Cut, Fill, Net cut/fil

 

Slika 10.: Kartica Sorting/Grouping – uključena Grand Totals sa opcijom Totals only

 

Slika 11.: Kartica Formatting – za Net cut/fill uključen Calculate totals

Sada imamo tablicu koja računa količine za nasip ili iskop za parcelu. Ako imamo pozitivan broj potrebno je nasipati, a za negativan broj potreban je iskop. U našem primjeru smo dobili pozitivan broj jer smo podigli građevinu iznad terena (Slika 12.).

Slika 12.: Količine nasipa u tablici

 

Na sljedećoj slici se vidi što se dogodi ako npr. spustimo građevinu u teren za cca 3,0 m. Ostatak terena smo malo podigli i poravnali tako da smo ukupno dobili cca 0,0 m3 razlike, tako da svu zemlju od iskopa zadržavamo na terenu (Slika 13.). Kao što možete primijetiti kada smo spustili <Building Pad> Revit je automatski napravio rupu u terenu za građevinu.

 

Slika 13.: Ukupne količine za iskop

 

Ako dobivamo velike razlike u iskopu i nasipu možemo malo spustiti ili podići građevinu ili teren prema potrebi i sve izmjene će se automatski prikazati u našoj tablici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST