Search
USLUGE

CJENIK

01


CJENIK EDUKACIJA

 

Cijene su formirane po vrsti edukacije  i/ili proizvođaču alata. Glavne grupe edukacija su:

  • AUTODESK ALATI
  • MAGICAD ZA REVIT ALATI
  • OSTALI ALATI
  • BIM PRISTUP
  • IPMA PRIPREMNI SEMINAR ZA POSTUPAK OSPOSOBLJAVANJA VODITELJA PROJETKA

02

AUTODESK ALATI

Naziv edukacije Razina Br.sati Osnovna cijena
Zagreb/Online Van Zagreba
AUTOCAD Intermediate 20 šk.h 1.400,00 kn 1,600,00 kn
Advanced 20 šk.h 1.800,00 kn 2.000,00 kn
AutoCAD Civil 3D Essentials 20 šk.h 3.200, 00 kn 3.400,00 kn
Intermediate 20 šk.h
REVIT Essentials 20 šk.h 1.800,00 kn 2.000,00 kn
REVIT ARCHITECTURE Intermediate 20 šk.h 2.200,00 kn 2.400,00 kn
Advanced 20 šk.h 2.500,00 kn 2.700.00 kn
REVIT STRUCTURE Essentials 20 šk.h 1.800,00 kn 2.000,00 kn
Intermediate 20 šk.h 2.500,00 kn 2.700,00 kn
REVIT MEP Essentials 20 šk.h 1.800,00 kn 2.000,00 kn
REVIT MEP – HVAC Intermediate 20 šk.h 2.500,00 kn 2.750,00 kn
REVIT MEP – VIK Intermediate 20 šk.h 2.500,00 kn 2.750,00 kn
REVIT MEP –EL Intermediate 20 šk.h 2.500,00 kn 2.750,00 kn
REVIT LIGHT DESIGN Essentials + Intermediate 30 šk.h 3.000,00 kn 3.200,00 kn
REVIT FAMILY CREATION 30 šk.h 5.000,00 kn 5.500,00 kn
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS Essentials 25 šk.h 3.000,00 kn 3.200,00 kn
ADVANCED STEEL Essentials 25 šk.h 3.000,00 kn 3.200,00 kn
Intermediate 8 šk.h 1.000,00 kn 1.200,00 kn
REVIT ARCHITECTURE MODELER EXPERT 45 šk.h 4.500,00 kn 4.700,00 kn
REVIT STRUCTURE MODELER EXPERT 45 šk.h 4.800,00 kn 5.000,00 kn
REVIT MEP-HVAC MODELER EXPERT 45 šk.h 4.800,00 kn 5.000,00 kn
REVIT MEP-VIK MODELER EXPERT 45 šk.h 4.800,00 kn 5.000,00 kn
REVIT MEP – ELECTRO MODELER EXPERT 45 šk.h 4.800,00 kn 5.000,00 kn
BIM INFRASTRUCTURE MODELER EXPERT 60 šk.h 6.200,00 kn 6.400,00 kn
INFRAWORKS 10 šk.h NA UPIT NA UPIT
INVENTOR 10 šk.h NA UPIT NA UPIT
PLANT 3D 20 šk.h NA UPIT NA UPIT
NAVISWORKS MANAGE 10 šk.h 1.000,00 kn 1.200,00 kn
3DS MAX Essentials 20 šk.h 1.800,00 kn 2.000,00 kn
Intermediate 20 šk.h 2.700,00 kn 3.000,00 kn
DYNAMO Essentials + Intermediate  16 šk.h NA UPIT NA UPIT
03

MAGICAD za REVIT

Naziv edukacije Razina Br. sati Osnovna cijena
Zagreb / Online Van Zagreba
MagiCAD  Ventilation Intermediate 10.šk.h 1.200, 00 kn 1.320,00 kn
MagiCAD Heating & Piping Intermediate 10.šk.h 1.200, 00 kn 1.320,00 kn
MagiCAD Electrical Intermediate 10.šk.h 1.200, 00 kn 1.320,00 kn
MagiCAD Sprinkler Intermediate 10.šk.h 1.200, 00 kn 1.320,00 kn
04

OSTALI ALATI

Naziv edukacije Razina Br. sati Osnovna cijena
Zagreb / Online Van Zagreba
Tekla Precast Concrete Essentials 20 šk.h NA UPIT NA UPIT
Intermediate 20 šk.h NA UPIT NA UPIT
Tekla Structure Steel Detailing Essentials 20 šk.h NA UPIT NA UPIT
Intermediate 20 šk.h NA UPIT NA UPIT
Sofistik Reinforcement Detailing Essentials 10 šk .h NA UPT NA UPIT
Consteel Essentials NA UPIT NA UPIT
CS Joint Essentials NA UPIT NA UPIT
05

BIM PRISTUP

Naziv edukacije Br. sati Osnovna cijena
Zagreb / Online Van Zagreba
Osnove BIM pristupa 8 šk.h NA UPIT NA UPIT
Izrada BEP-a 8 šk.h NA UPIT NA UPIT
Upravljanje BIM projektima 16 šk.h NA UPIT NA UPIT
Kolaboracija i koordinacija 8 šk.h NA UPIT NA UPIT
06

IPMA Pripremni seminar za postupak

osposobljavanja voditelja projekta

Naziv edukacije Br. sati Osnovna cijena
Zagreb / Online Van Zagreba
IPMA Level D –ovlašteni suradnik na projektu 8 šk.h + certfikacijski postupak 3.575,00 kn 3.932,00 kn
IPMA Level C – ovlašteni voditelj projekta 8 šk.h + certfikacijski postupak 5.850,00 kn 6.435,00 kn
IPMA Level B – ovlašteni viši voditelj projekta 8 šk.h + certfikacijski postupak NA UPIT NA UPIT
IPMA Level A – ovlašteni direktor projetka 8 šk.h + certfikacijski postupak NA UPIT NA UPIT


Cjenik je važeći od 21.05.2018.
Sve navedene cijene su bez PDV-a.
Ovaj cjenik je informativnog karaktera i nije obvezujući za tvrtku Intelika d.o.o.
Intelika d.o.o. zadržava pravo na promjenu cijena

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST