Robot

Robot (10)

Modalna analiza u Robot-u

Napisao: Mirko Jurčević Ponedjeljak, 06 Listopad 2014 08:44

U ovom blogu će biti kratko opisan postupak zadavanja modalne analize u Autodesk Robot Structural Analysis Professional programu i to na jednostavnom modelu u X smjeru. Postupak je isti i za veće (3D) modele. Više u nastavku...

Spajanje štapova - Add-in za Robot

Napisao: Mirko Jurčević Ponedjeljak, 25 Kolovoz 2014 06:43

Autodesk Robot Structural Analysis Professional ima odličan set alata za manipulaciju geometrijom štapnih elemenata. Tako imamo odlične alate za "Trim/Extend" (odsijeci / produlji), alat za "Intersection" (dijeljenje) štapova na mjestima sjecišta s drugim štapom/štapovima, alat za podjelu štapa na "n" dijelova itd. Međutim, nedostaje jedan, u određenim trenucima, vrlo bitan alat, a to je alat za spajanje više štapova u jedan. To je riješeno besplatnim Add-In-om za Robot. Više u nastavku...

Autodesk Robot Structural Analysis nudi niz mogućnosti (načina) promjene materijala štapnih elemenata određenog tipa. U nastavku će biti opisana tri načina promjene materijala.

Kako dodati Add-In u Robot

Napisao: Mirko Jurčević Petak, 10 Siječanj 2014 14:00

Autodesk Robot Structural Analysis ima otvoreni API što nam omogućava programiranje i dodavanje dodatnih alata u Robot. Postupak ubacivanja novog Add-In u Robot je vrlo jednostavan i prikazan je u kratkom videu.

RobotReport - aplikacija za prijevod izvještaja

Napisao: Mirko Jurčević Ponedjeljak, 30 Prosinac 2013 12:40

Ukoliko koristite Autodesk Robot Structural Analysis program na engleskom jeziku, od sad možete dobiti izvještaje na hrvatskom jeziku pomoću naše besplatne aplikacije za prijevod izvještaja. U nastavku je dan opis aplikacije koji u isti mah služi i kao svojevrsna pomoć (help) za korištenje same aplikacije.

Bez obzira na BIM, ponekad postoji potreba prebaciti AutoCAD .dwg podlogu u Autodesk Robot Structural Analysis. Na videu je prikazan postupak kako to učiniti.

Na videu je prikazan postupak zadavanja rubnih uvjeta na štapnom elementu jednostavnog dvozglobnog okvira. Važno je uključiti prikaz rubnih uvjeta u dijalogu "Display" (početak videa) te paziti na orijentaciju štapa u smislu početak-kraj, koji se mijenja ovisno o položaju kursora miša u odnosu na sredinu štapa.

Na  videu je prikazan postupak od modeliranja ploče nepravilnog oblika, dodavanja odgovarajuće debljine i materijala, opterećenja, izrade mreže konačnih elemenata te proračun i postupak kako prikazati rezultate u obliku izolinija.

Na kratkom videu je demonstriran postupak izrade ručnih kombinacija opterećenja.

U model dodajemo dva slučaja opterećenja, stalno+dodatno stalno i uporabno. Video pokazuje kako se rade ručne kombinacije opterećenja za krajnje granično stanje (KGS) i granično stanje uporabivosti (GSU). Isto tako je pokazan i način kako naknadno promijeniti naziv kombinacije, faktore kombinacije te kako u tablici kombinacija prikazati oznake opterećenja kako bi dobili jasniji prikaz što je u pojedinoj kombinaciji iskombinirano, dakle, kako umjesto 1,35x1 + 1,50x2 dobiti npr. 1,35xg + 1,50xq.

Da bi uopće pristupili izradi kombinaciji opterećenja, moramo imati definirane slučajeve opterećenja.
Vezano na to, ispravnije bi bilo reći „kombinacije slučajeva opterećenja“, no u daljnjem tekstu, izraz „kombinacije opterećenja“ znači „kombinacije slučajeva opterećenja“.
Kombinacije opterećenja izrađujemo putem glavnog izbornika „Loads“.
Generalno, u Robot-u je moguće izrađivati kombinacije opterećenja na dva načina (vidi izbornik „Loads“):
- ručno („Manual Combinations…“)
- automatski („Automatic Combinations…“)

Prije samog postupka izrade kombinacija, potrebno je znati što znače skraćenice za tipove kombinacija („Combination type“):