Uvarni ventili u Spec Editoru i u prostoru modela AutoCAD Plant 3D-a

Napisao:  Valentino Jugović Četvrtak, 11 Svibanj 2017 08:42

Kako odgovoriti na zahtjev voditelja projekta da se u specifikacijama za pojedini nazivni tlak osim ventila u prirubničkoj izvedbi nađu i uvarni ventili? Pritom vodeći računa da vam iznalaženje odgovora nije vremenski zahtjevno niti naporno te da vam ne ugrožava izradu cjelokupnog projekta u vremenski dogovorenom roku.

Osim pristupa da se započne online potraga za gotovim modelima koja može biti vremenski zahtjevna (posebice ako je riječ o vrlo specifičnim normama i standardima), postoji jedan vrlo jednostavan trik kako iskoristiti modele koji dolaze kao osnovna baza elemenata cjevovoda u sklopu AutoCAD Plant 3D-a. Na slici 1. je prikazan ventil u prirubničkoj izvedbi unutar Spec Editora prilagođen EN normi.

uvarni 1

Slika 1. Prirubnički ventil unutar Spec Editora

U Spec Editoru, kada je riječ o prirubničkim izvedbama ventila, treba voditi računa o par stavki. Prva je, osim osnovnih postavki „Facing" i „Pressure Class", definitivno da „End Type" bude definiran kao FL (Flanged). A pod karticom SIZES pored aktivne GENERAL PROPERTIES, potrebno je unijeti vrijednosti dimenzija prirubnice te ostalih parametara koji će definirati kako model treba izgledati.
Ako želimo izraditi uvarnu izvedbu ventila unutar Spec Editora i prikazati ju u budućim specifikacijama, tada se u odnosu na gore navedene postavke, postavke ovakve izvedbe bitno razlikuju. Na slici 2. prikazan je ventil u uvarnoj izvedbi unutar Spec Editora.

uvarni 2

Slika 2. Navarni ventil unutar Spec Editora

Na prvi pogled, prikaz modela je isti kao kod prirubničkog. To nas i ne treba toliko zamarati koliko postavke koje će prilikom ubacivanja ovakvog modela u cjevovod zapravo prikazati ono što želimo. Ideja je dobiti model koji neće imati prirubnice i "End Type" nikako ne smije biti FL kao kod prirubničkog ventila. Na slici 2. prikazane su također postavke uvarnog ventila. Za primijetiti je "End Type" definiran kao BEVELED END (npr. sučeoni zavar). Standardi za prirubnice i brtve nisu upisani jer nam je cilj da ih nema. Nakon ovoga, slijedi izmjena unutar kartice SIZES (vidi sliku 3.)

uvarni 3

Slika 3. Postavke dimenzijskih parametara (npr. za DN25, OD = 33.4 mm)

Dakle na slici 3. se može primijetiti kako je odgovarajući promjer cijevi (OD) definiran prema nazivnom (DN), jednak promjeru prirubnice. Dakle te dvije vrijednosti potrebno je izjednačiti jer se u tom slučaju na modelu fiktivno neće prikazati prirubnica nego će biti dio cijevne linije u sklopu ventila (slika 4.).

uvarni 4

Slika 4. Prirubnički (lijevo) i uvarni ventil (desno) u prostoru modela AutoCAD plant 3D-a

 

Valentino Jugović

Zadnje od Valentino Jugović

nazad na vrh