Search
BIM

BIM REVIZIJA

Što je BIM REVIZIJA?

Revizija BIM modela postupak je utvrđivanje dosljednosti i točnosti grafičkih i negrafičkih informacija sadržanih u BIM modelu. BIM revizija, ili u engleskoj terminologiji <BIM Audit>, podrazumijeva validaciju, pregled, kontrolu i procjenu BIM modela.

Angažmanom BIM Revidenta dobiva se objektivna analiza modela i svih njegovih značajki, a s ciljem kako bi modeli na kraju ispunili svoju projektnu namjenu. S obzirom da je BIM modeliranje poprilično složena tema, te iako nije nova, na području Republike Hrvatske i okolnih zemalja u intenzivnijem korištenju tek je nekoliko godina, u njene mogućnosti nisu svi profesionalci dobro upućeni. Za razvoj kvalitetnih i funkcionalnih BIM modela projekta potrebno je veliko znanje, a nepristranim pogledom na same  BIM modele to se i osigurava.

Vrlo je važan slijed razvoja modela iz dimenzije u dimenziju, pri čemu je potrebno osobitu pažnju posvetiti i dodavanju i razvoju specifičnih informacija elemenata. Sam proces BIM modeliranja prati i balansiranje vještinama planiranja podataka, kontroliranja količina, procjene troškova i općenito upravljanja građevinom i njenim elementima. Svi ovi aspekti ključni su za točnost i dosljednost BIM modela, a idu u prilog potrebe angažiranja BIM Revidenta.

Kako provodimo BIM REVIZIJE?

Naše bogato iskustvo na BIM projektima omogućilo nam je da danas predvidimo već poznate „greške” i „poteškoće” s kojima se susreću suradnici na projektu te osiguramo kvalitetne BIM modele koji se doista mogu reciklirati i koristiti kroz različite životne faze te pritom izvući sve funkcionalnosti koje sam BIM pristup nudi.

Prema tome, ključni postupci Intelika BIM revizije su:

  1. Izrada i prilagodba radne liste za reviziju projektu
  2. Provjera usklađenosti s najboljom praksom te standardima/propisima građevinske industrije
  3. Validacija projektne dokumentacije
  4. Pregled korištene razvojne razine elemenata (LOD – Level of Development)
  5. Točnost modela – količine, analize kolizija,  koordinata, usklađenost i preklapanje modela, klasifikacijski sustavi, konvencije imenovanja itd.
  6. Usklađenost s BIM zahtjevima naručitelja (EIR – Employer Information Requirements)
  7. Učinkovitost BIM modela u BIM dimenzijama – 4D, 5D i 6D BIM.
  8. Provjera kvalitete izvezenih modela u nezavisni format kao što je IFC.

Navedeni ključni postupci nisu fiksni i prilagođavaju se samom klijentu i vrsti projekta.

Nakon revizije modela, dobiveni rezultati se dokumentiraju i predstavljaju uz detaljno objašnjenje klijentu i relevantnim sudionicima projekta.

Tko angažira BIM revidenta?

Uslugu BIM revizije mogu zatražiti i korisna je za sve dionike projekta – od investitora, projektanata pa do samih izvođača.

Na primjer – Izvođači često dobivaju na raspolaganje originalni model ili izvedenice originalnih modela u 2D ili 3D formatu te polažu povjerenje u točnost dobivenih podloga. Pregledom i analizom dobivenih modela mogu se detektirati greške projektnih podloga koje bi se uočile tek na terenu u tijeku izvođenja, a koje bi zahtijevale promjene u tijeku izvođenja projekta čime se utječe naravno na troškove, kvalitetu i trajanje samog projekta, Dubinskim analizama kolizija i neusklađenosti projektnih podloga osigurava se smanjenje nepotrebnih troškova, i prema nekim istraživanjima, do 80%  VTR-a.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST