Search
BIM

BIM MODELIRANJE

BIM pristup podrazumijeva korištenje različitih alata i tehnoloških postupaka u izradi 3D modela bogatog podacima kojim se nastoje optimizirati daljnji procesi građevinskog projekta, od faze projektiranja, preko izgradnje i rada. Postupkom izrade projekta kroz BIM modeliranje omogućuje se razumijevanje odnosa između prostora i podataka, smanjenje  problema i projektnih pogrešaka te povećana učinkovitost tijeka rada.

Postavši novi standard u modernoj AEC industriji, kao i u sektoru nekretnina, BIM se čini vrlo obećavajućim alatom za budućnost, s obzirom na njegovu kompatibilnost s IoT tehnologijama.

Tvrtka Intelika d.o.o medijator je između projektnih dionika kroz sve faze građevinskog projekta.

Jedna od stalno aktivnih usluga, koju pruža na području Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine a i šire, je usluga BIM modeliranja svih strukovnih područja – arhitekture, konstrukcija, GHV, vode i odvodnje, sprinklera, elektroinstalacija i rasvjeta.

Uz modeliranje tu su naravno u usluge fotorealističnih vizualizacija i animacija budućih ili postojećih građevina.

Iskustvo Intelika d.o.o. u postupku BIM modeliranja stečeno je dugogodišnjim aktivnim radom na projektima različitih vrsta (od projekata visokogradnje – hoteli, hale, stambeno-poslovni kompleksi, obiteljske kuće i vikendica, do infrastrukturnih projekata). Iz portfelja tvrtke moguće je vidjeti raznolikost projekata i u veličinama i složenosti, a istodobno visoku kvalitetu tehničke dokumentacije kojom se daje dodatna vrijednost cjelokupnom projektu.

Intelika tim čini multidisciplirana grupa inženjera različitih strukovnih područja s  impresivnom ekspertizom rada na BIM projektima.

Referentne projekte možete pogledati u sekciji PORTFOLIO

 

 

Što podrazumijeva BIM modeliranje i o čemu vodimo računa pročitajte u nastavku.

BIM zahtjevi investitora

Kao što je svaki  projekt jedinstveni, tako su također i sami zahtjevi investitora za korištenjem BIM pristupa na projektima jedinstveni.

Na početku svakog projekta vodimo računa da su jasno definirani ciljevi i potrebe BIM projekta, kao i uspostavljeni parametri kojima se može pratiti uspješnost realizacije implementacije BIM pristupa na projektu.

Ukoliko Investitor ili Naručitelj  nema dokumentirano definirane zahtjeve (npr. u obliku poznatih BIM dokumenata kao što su EIR (Employer Information Requests) ili BEP (BIM Execution Plan), Intelika d.o.o. posjeduje kompetencije kojima može pomoći u razradi zahtjeva i usuglašenju istih s ostalim dionicima projekta.

Za uspješnost svakog BIM projekta vrlo je važna stavka da su početno definirani BIM zahtjevi vrlo jasno definirani i razumljivi projektnom timu, te da su prije svega – realni.

Razvojne razine elemenata – LOD
(Level of Development)

Tema razvojnih razina elemenata danas je vrlo popularna u BIM svijetu. LOD prezentira stupanj razvijenosti elemenata u kontekstu njegove pouzdanosti informacijama i geometrijsko – prostornih karakteristika koji su primjereni za određenu fazu projekta.

Ideja LOD je da u specifičnim fazama projekta, sudionicima projekta bude jasan konkretan element, odnosno da se iz elementa mogu isčitati informacije poput: što se od tog elementa može dobiti na temelju trenutne razvijenosti, postoji li prostor za njegovom nadopunom i ispunjava li sve uvjete za daljnje analize i projektne korake.

Razvojne razine elemenata najčešće su definirane na početku projekta u sklopu BIM plana izvršenja.

Važno je naglasit kako razvojna razina elementa ne zamjenjuje niti je ista kao razvojna razina projekta (npr. glavni ili izvedbeni projekt) niti mogu biti svi elementi svih projektnih disciplina  unutar istog projekta u istom LOD-u.

U radu na BIM projektima, gdje je Intelika tim sudjelovao i u procesima modeliranja kao vođenja i koordinacije BIM projekata, svjesnost o važnosti ove „BIM mjere” vrlo je visoka. Ozbiljnost u pripremi, pregledu, konzultiranju i razumijevanju jedna je od ključnih kompetencija koju posjedujemo.

 

IFC format

Trenutna razvojna razina BIM pristupa – Level 2 u tehnološkom smislu funkcionira na način da svi suradnici rade na svoj modelima i najčešće softverima koji su različiti ili čak nisu dio iste softverske platforme (npr. Autodesk). Kako bi se osigurala suradnja i komunikacija između suradnika koji koriste različite BIM alate, stvoreni su, te se konstantno usavršavaju, otvoreni formati kao što je IFC format (Industry Foundation Classes).

IFC je nezavisni, otvoreni, interoperabilni međunarodni format za razmjenu podataka između projektnih sudionika u različitim fazama projekta, koji pri tome koriste različite softvere, softverske platforme i/ili verzije.

Važno je razumjeti da je to format datoteke koji se konstanto usavršava kako bi doveo samu suradnju između sudionika i faza na što viši nivo. Ovisno o tome između kojih platformi se podaci i modeli izmjenjuju, bitno je znati i unaprijed definirati i usuglasiti postavke za izvoz i uvoz IFC modela. Najčešće je i ova stavka dio BIM plana izvršenja koji se piše i potvrđuje u suradnji s projektnim timom.

Također, vrlo često je jedan od zahtjeva Investitora ili Naručitelja je IFC format kao jedan od očekivanih formata, uz originalne formate, isporuke BIM projekata.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST